ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator


Vykonávame meranie porúch elektrickej inštalácie.

Ak máte problém s elektrickou inštaláciou, vieme vám pomôcť!

Medzi najčastejšie laikom viditeľné chyby patrí blikanie svetla, prípadne jeho znížená intenzita pri zapnutí iného spotrebiča, čo znamená vážnu chybu v inštalácii!

 

Vykonávame všetky merania, ktoré sa dajú pri elektroinštalácií vykonať, ako napríklad:

ü Meranie napätia a prúdu – nesymetrie napätia

ü Meranie izolácie káblov a inštalácie

ü Meranie spojitosti a pospájania

ü Meranie impedancie a odporu okruhu

ü Meranie prúdových chráničov

ü Meranie zemného odporu pospojovania

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search