Servis a údržba trafostaníc

Servis a údržba trafostaníc
  • 30. decembra 2023
  • Blog


Revízia a údržba trafostanice

–  čo všetko sa má vykonať pri revízii a údržbe trafostanice vysokého napätia?

Ak vaša firma alebo podnik eviduje v majetku trafostanicu, je nutné, aby sa o ňu starala, pričom je dôležité, aby sa pre správny chod vykonali všetky činnosti potrebné na revíziu a údržbu.

Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na komplexnú údržbu a kontrolu všetkých zariadení tak, aby sa zistil presný stav a predišlo tak poruchám.

Medzi základné činnosti patrí:

– kontrola tranformátora – kontrola tesnosti, izolátorov, teploty a správneho nastavenia hodnôt istiacich prvkov;

– kontrola rozvodov VN – kontrola VN rozvádzačov, príslušenstva, poistiek, úsekového vypínača a ďalších komponentov;

– kontrola NN rozvodov – kontrola rozvádzača nízkeho napätia, istenia, teploty spojov;

– kontrola uzemnenia;

– kontrola bezpečnostných upozornení a výstražných nápisov;

– kontrola dokumentácie;

– kontrola Miestnych prevádzkových predpisov;

– mnohé ďalšie činnosti, ktoré majú preveriť stav trafostanice.

viac sa dočítate v našom článku: Revízia VN a B

 

Trafostanica_VN.jpg

Zdieľaj

sk_SK