Návod na obsluhu pracovného stroja

Pre pracovné stroje používané na území SR je nutné mať technickú dokumentáciu spoločne aj s návodom pracovného stroja tak aby sa zaistila bezpečnosť pracovného strojov a zariadení. Návod musí byť vždy keď sa vykoná uvedie zariadenia ( Stroja) do prevádzky a patrí medzi základne požiadavky na elektrické stroje.

Naša firma zabezpečuje tvorbu, audit a preklad  pracovných návodov na obsluhu strojov,a návod strojových zariadení

V rozsahu služieb:

 • vypracovanie kompletných návodov podľa platnej legislatívy
 • audit pôvodných návodov
 • grafické spracovanie
 • technický preklad cudzojazyčných návodov
 • tlač a dodanie v tlačenej a elektronickej podobe
 • strojove zariadenia tvorba manual a návodov na používanie

Návod na obsluhu stroja je dôležitý dokument, ktorý obsahuje informácie o bezpečnom a správnom používaní stroja. Tu je niekoľko vecí, ktoré by mala návodom na obsluhu stroja zahrňovať:

 1. Informácie o bezpečnosti: Návod na obsluhu by mal obsahovať pokyny a upozornenia na riziká, ktoré sú spojené s používaním stroja a ako sa im predchádzať.

 2. Popis stroja: Návod na obsluhu by mal obsahovať informácie o všetkých častiach a komponentoch stroja a ich funkciách.

 3. Inštalácia a použitie: Návod na obsluhu by mal obsahovať pokyny na inštaláciu stroja a ako ho používať. Pokyny by mali zahŕňať, ako nastaviť a používať rôzne funkcie stroja.

 4. Údržba a oprava: Návod na obsluhu by mal obsahovať pokyny na údržbu a opravu stroja. To zahŕňa, ako stroj správne čistiť, servisovať a ako ho opraviť, ak sa niečo pokazí.

 5. Technické špecifikácie: Návod na obsluhu by mal obsahovať technické špecifikácie stroja, ako sú výkon, kapacita, hmotnosť, veľkosť, spotreba energie a podobne.

 6. Bezpečnostné a ochranné zariadenia: Návod na obsluhu by mal obsahovať informácie o bezpečnostných a ochranných zariadeniach, ktoré sú súčasťou stroja a ako sa správne používajú.

 7. Troubleshooting: Návod na obsluhu by mal obsahovať informácie o riešení častých problémov a chýb pri používaní stroja.

Je dôležité, aby používatelia strojov boli oboznámení s návodom na obsluhu a dodržiavali všetky pokyny a upozornenia uvedené v dokumente. To môže pomôcť minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a správne fungovanie stroja.

Návody, postupy vieme vyhotoviť vo všetkých odvetviach ako sú napríklad:

 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • strojársky priemysel
 • poľnohospodársky priemysel
 • chemický priemysel
 • letecký priemysel
 • ťažobný priemysel
 • drevársky priemysel
 • stavebný priemysel
 • tvárniaci stroj
sk_SK