Revízia Fotovoltaických elektrární ( FVE )

Revízia Fotovoltiky
Naše rozsiahle skúsenosti z oblasti obnoviteľných zdrojov a energetiky nám umožňujú vykonávať odborné prehliadky a skúšky fotovoltaických elektrární rýchlo a efektívne.
Revízny technik na fotovoltiku
Každý náš technik má skúsenosti nielen s revíziou ale aj praktické skúsenosti s výstavbou, technickým vyhotovením a zpojením.
Audit a Technická kontrola fotovoltických elektrární
nezávislý audit, technická kontrola a zhodnotenie stavu existujúcej elektrárne. Posúdenie rizík a správnosti zapojenia
Predchádzajúci snímok
Ďalšia snímka

Odborná Prehliadka Alebo Odborná Skúška Fotovoltaických Elektrární Je Pre Nás Hračkou Vďaka Našim Rozsiahlym Skúsenostiam Z Oblasti Obnoviteľných Zdrojov A Energetiky.

Fotovoltaická elektráreň

Na fotovoltaických elektrárňach na Slovensku (Photovoltaic power plant in Slovak Republic), ako vyhradených elektrických technických zariadeniach, je povinné vykonávať Odborné prehliadky a Odborné Skúšky / revízie všetkých elektrických súčastí. A to podľa vyhlášky 508/2009 a jej neskorších znení. Zabezpečujeme a vykonávame všetky potrebné merania a úkony dôležité pre správne vykonanie revízie aj fotovoltaickej elektrárne tak, aby bola činnosť elektrárne čo najmenej ovplyvnená činnosťami spojenými s OPOS. Kvalifikovaní technici so širokými znalosťami z tejto oblasti dokážu rýchlo a správne posúdiť technický stav celého zariadenia. S vypracovanými postupmi a využitím dostupných technológií vedia zmerať všetky káblové súčasti (AC aj DC ) a posúdiť kvalitu diela ako celku. 

Hodnotenie technického stavu

sa zameriava na identifikáciu potenciálnych problémov, ktoré by mohli spôsobiť zníženie výkonu alebo bezpečnostné riziká. Hodnotenie sa vykonáva na základe výsledkov technickej kontroly a ďalších zisten

Technická kontrola fotovoltických elektrární

 je komplexné posúdenie ich technického stavu. Zahrnuje skontrolovanie všetkých súčastí elektrárne, ako sú solárne panely, meniče, káble, konštrukcia a podobne, a určenie ich technickej kondície.

 

 

 

 

Vykonávame všetky OPaOS / Revízie na fotovoltických elektrárňach a to v rozsahoch:

Rozsah pôsobnosti je vrámci celého Slovenska a vrámci distribúcie podmienok miestnych sústav:

 • malý zdroj do 10kW
 • lokálne zroj od 10kW do MRK
 • veľké fotovoltiky na voľnej ploche určené ako výrobné zdroje
 • ZSD (ZSE)
 • SSD ( SSE)
 • VSD (VSE)

V prípade záujmu zabezpečujeme aj vypracovanie projektovej dokumentácie viac o PD nájdete v našom článku na našej stránke.

Fotovoltaické elektrárne rozdeľujeme podľa druhu použitej technológie a umiestnenia na:

Pričom na všetkých druhoch objektov sa musí vykonávať východisková a periodická OPOS / Revízia nasledovných častí:

 • Elektrárne s decentrálnou technológiou
 • Elektrárne s centrálnou technológiou (Vacon, Satcon, Aurora, Solaron a ďalšie . . . )
 • Elektrárne so strešnou inštaláciou
 • Revízia VN ( VN prípojka, transformátor + transformačná stanica )
 • Revízia NN - AC ( NN inštalácia do 1000V striedavého napätia)
 • Revízia NN - DC ( NN inštalácia do 1000V jednosmerného napätia) z fotovoltaických modulov
 • Revízia bleskozvodu a uzemňovacej sústavy
 • Revízia dátových rozvodov
 • Revízia a kontrola alarmu a kamier ( EZS & CCTV )

Lehoty revízie fotovoltaickej elektrárne sa líšia od použitej technológie, prostredia a umiestnenia zariadenia. Lehoty periodických OPOS / Revízií sa pohybujú od 1. roka do maximálne 4. rokov. Preto ku každému zariadeniu pristupujeme individuálne, v prípade potreby informovania sa, kedy je nutné vykonať periodickú revíziu, nás, prosím, kontaktujte.

Periodická Revízia Fotovoltaickej elektrární (FVE / Photovoltaic power plant ) predpokladaný cenník – k cenám pristupujeme jednotlivo, preto každý objekt naceňujeme samostane. Garantujeme najlepšie služby za najvýhodnejšie ceny na trhu.

Rovnaké služby poskytujeme aj v prípade ostatných obnoviteľných zdrojov, ako sú kogeneračné jednotky a bioplynové elektrárne.

Revízia a servis Fotovoltaiky
sk_SK