Zabezpečujeme certifikáciu strojových zariadení

Zabezpečujeme Certifikáciu A Revíziu Strojových Zariadení Na Slovensku A Pre Zariadenia Určené Do Európskej Únie.

Zabezpečujeme certifikáciu strojových zariadení 1
certifikacia strojov2

Odstránenie Nedostatkov A Úprava Strojov Pred Certifikáciou

Zo štatistík vyplýva, že až 30% pracovných úrazov je spôsobených necertifikovanými pracovnými strojmi, prípadne manipuláciou so strojmi, ku ktorým nebola vyhotovená dostatočná technická dokumentácia či manuál na obsluhu.

Na to, aby ste sebe a svojim zamestnancom zaručili maximálnu úroveň bezpečnosti pri práci, je potrebné upraviť pracovné stroje tak, aby prešli certifikáciou. Dôležitý je aj podrobný manuál na obsluhu stroja, vďaka ktorému nebude dochádzať k životu ohrozujúcim nedorozumeniam.

Dbáme na vašu bezpečnosť a ponúkame komplexné služby spojené s odstránením nedostatkov a úpravou strojov pred certifikáciou, samotnou certifikáciou a vypracovaním manuálu na obsluhu stroja. Poskytujeme predovšetkým nasledujúce služby.

Posúdenie bezpečnosti

Štátne, európske a medzinárodné normy stanovujú základné bezpečnostné podmienky, ktoré musia stroje spĺňať. Pri posudzovaní rizík sa riadime príslušnými normami, ktoré predpisujú, ktoré aspekty strojov je potrebné vyhodnocovať. Vyhodnocujú sa desiatky rôznych detailov s cieľom zaručiť maximálnu bezpečnosť.

Posúdenie bezpečnosti je potrebné vykonať pri každom zavádzaní nového stroja do prevádzky, pri zmene umiestnenia zariadenia a následne v pravidelných lehotách, ktoré určuje výrobca daného stroja. Posúdenie bezpečnosti je potrebné aj po tom, ako bol stroj opravovaný, došlo k havárii alebo bol dlhšie odstavený.

Zabezpečujeme odborné posúdenie stroja , strojových zariadení a technológií pri uvádzaní do prevádzky a to pred prvým uvedením chodu, zmene umiestnenia, alebo opätovnom spustení.

revízia stroja (odborná prehliadka a odborná skúška)

Každý stroj musí mať revíziu a tú vykonávame komplexne..

 • celý stroj skontroluje revízny technik
 • skontroluje stav jednotlivých súčastí stroja
 • Porovnávame elektrické a technické zapojenie,
 • posúdenie bezpečnosti
 • fyzické odskúšanie bezpečnostných obvodov spojené s meraním

Revízia stroja zahŕňa systematické preskúmanie a testovanie jeho rôznych častí a komponentov s cieľom zistiť, či fungujú správne a efektívne. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali zvážiť pred vykonávaní revízie stroja:

 1. Získajte manuál a pre používateľa, vyhlásenie o zhode, podrobné pokyny pre revíziu od výrobcu stroja.
 2. Odpojte stroj od napájania a dôkladne ho vyčistite.
 3. Vizuálne skontrolujte všetky časti stroja na prítomnosť poškodenia alebo opotrebenia.
 4. Skontrolujte stav oleja, maziva alebo iných tekutín v stroji a doplňte ich podľa potreby.
 5. Skontrolujte stav filtrov a vymieňajte ich, ak sú znečistené.
 6. Skontrolujte spoje, puzdrá a káble a uistite sa, že sú v dobrom stave a správne pripojené.
 7. Skontrolujte funkčnosť všetkých senzorov a prepínačov a overte, či správne fungujú.
 8. Skontrolujte každú časť stroja, ktorá sa pohybuje, aby ste sa uistili, že je dobre namazaná a funguje správne.
 9. Skontrolujte elektronické komponenty stroja a ich pripojenie.
 10. Vykonajte testovanie na funkčnosť stroja, aby ste overili, že všetko funguje správne.

Je dôležité, aby ste pravidelne vykonávali revíziu strojov, aby ste sa uistili, že sú v bezpečnom a efektívnom stave. Ak máte akékoľvek pochybnosti o revízii stroja, obráťte sa na odborníka alebo servisné stredisko, ktoré Vám môže pomôcť s vykonaním revízie alebo s opravou stroja.

Úprava zistených nedostatkov

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby. Ak pri posudzovaní bezpečnosti narazíme na bezpečnostné vady, zabezpečíme úpravu nedostatkov v súlade so všetkými súvisiacimi normami. Naši vyškolení pracovníci vykonávajú pravidelný servis strojov, prípade rôzne úpravy na zlepšenie bezpečnosti, výkonnosti, prípadne na splnenie noriem a získanie certifikácií.

Úprava A Oprava Nedostatkov Potrebných K Certifikácii

Na to, aby mohol byť stroj certifikovaný, musí spĺňať náročné kritériá stanovované štátnymi, európskymi, či medzinárodnými normami. Normy upravujúce certifikáciu strojov sa neustále obmieňajú a upravujú. Pri našich činnostiach sa vždy riadime najaktuálnejšími normami a podmienkami na certifikáciu, môžete si tak byť istí, že nami skontrolovaný a upravený stroj certifikáciu bez akýchkoľvek ťažkostí získa.

Vykonávame všetky potrebné úpravy a opravy strojov potrebné ku získaniu certifikácie. Naši technici majú dlhoročnú prax v oblasti opráv strojov, zaručujeme tak prvotriednu kvalitu odvedenej práce.

Manuál strojových zariadení

Jednou z najdôležitejších súčastí certifikovaného stroja je kvalitne vypracovaný manuál na obsluhu. Návody na použitie vytvárame na základe aktuálnych medzinárodných, európskych a štátnych smerníc a noriem.
Pri ich tvorbe dbáme na prehľadnú grafickú a textovú štruktúru, v ktorej sa obsluha stroja rýchlo zorientuje. Návody obsahujú všetky potrebné informácie pre obsluhu, ale aj údržbu stroja. Jednotlivé časti sú popísané čo najpodrobnejšie, aby pracovníci v návode našli všetky potrebné informácie a nemuseli si ich vyhľadávať z externých zdrojov.

Všetky manuály sú vytvárané s dôrazom na zaistenie maximálnej bezpečnosti obsluhy strojových zariadení.

Zabezpečujeme certifikáciu strojových zariadení 2
Zabezpečujeme certifikáciu strojových zariadení 3

ES A EU vyhlásenie o zhode

Jedným zo základných dokumentov potrebných ku certifikovaným strojovým zariadeniam je ES Vyhlásenie o zhode. Tento obsiahly dokument pre vás vypracujeme v súlade s aktuálnymi normami.

Výrobný Štítok Stroja

Po vypracovaní ES Vyhlásenia o zhode je posledným krokom označenie strojového zariadenia výrobným štítkom s označením zhody. Pre vaše strojové zariadenie vyhotovíme unikátny CE štítok.

Neváhajte a spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti z oblasti certifikácie a úprav strojových zariadení. U nás získate všetky potrebné dokumenty, servis a úpravy strojov na jednom mieste, za čo najkratší čas a so zárukou maximálnej kvality.

Posudzovanie Dovezených Strojov Z Tretích Krajín

Venujeme sa na profesionálnej úrovni posudzovanie zariadení dovezených z tretích krajín ako napríklad Čína, India, Kórea, Japonsko, USA, Ukraina, Rusko, Južná Ázia, Austrália a ostatné krajiny ktoré nepatria do európskeho spoločenstva a stroje budú používané na území EU. Pri strojoch vieme vykonávať aj opravy ale aj prípravu na prevádzku pre európsku certifikáciu a prevádzku.

sk_SK