Revízia Bioplynových a kogeneračných jednotiek

Revízia Obnoviteľných Zdrojov

Naši pracovníci majú dlhoročnú prax s Odbornými prehliadkami a Odbornými skúškami bioplynových a kogeneračných elektrární. Tie, ako obnoviteľné zdroje energie, prešli v priebehu posledných rokoch veľkým rozšírením a modernizáciou. Tieto zariadenia majú prísnejšie kritériá na kontroly a prácu v nich. Náš revízny technik pre výbušné prostredie je plne zaučený a má prax s revíziami týchto zariadení.

Bioplynové Elektárne - Revízia

Tieto elektrárne sa revidujú pomerne často, najmä z dôvodu nebezpečenstva výbuchu. Motorické časti a bleskozvod patria medzi najcitlivejšie časti týchto zariadení.

V prípade záujmu o revíziu bioplynovej elektrárne nás neváhajte kontaktovať.

Kogeneračná jednotka / elektráreň - revízia

Podobne ako v prípade ostatných obnoviteľných zdrojov energie, dokážeme kvalitne zrevidovať elektrické časti týcto vysokoúčinných zariadení. 

elektraren
sk_SK