Energetické služby budov od návrhu po realizáciu

Energetické služby budov od návrhu po realizáciu 1

Energetické Služby GES

Energetické služby pre budovy a priemysel

Európska únia sa chystá radikálne zlepšiť energetickú efektívnosť budov. Dve nové smernice, Smernica o energetickej efektívnosti a Smernica o energetickej hospodárnosti budov, prinesú povinné využívanie energetických služieb pri obnove verejných budov a zavedú mechanizmy na podporu obnovy aj v súkromnom sektore.

Prečo je to dôležité?

Budovy spotrebovávajú 40% energie v EÚ a produkujú 36% emisií skleníkových plynov. Zvýšenie energetickej efektívnosti budov je kľúčové pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ do roku 2050.

Energetické služby budov sú komplexné služby zamerané na zníženie spotreby energie a zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Zahŕňajú širokú škálu činností, od analýzy stavu budovy a návrhu úsporných opatrení až po realizáciu týchto opatrení a monitorovanie ich efektivity.

Existuje viacero typov energetických služieb budov, medzi najčastejšie patria:

 • Energetický audit: Podrobný rozbor energetickej spotreby budovy s cieľom identifikovať oblasti, kde je možné dosiahnuť úspory.
 • Návrh a realizácia úsporných opatrení: Zahŕňa širokú škálu opatrení, ako napríklad zateplenie budovy, výmena okien a dverí, modernizácia vykurovacieho a chladiaceho systému, inštalácia energeticky efektívnych spotrebičov a osvetlenia.
 • Energetický manažment: Súbor činností zameraných na trvalé znižovanie spotreby energie v budove, vrátane monitorovania spotreby, edukácie užívateľov a optimalizácie prevádzky budovy.
 • Garantované energetické služby (GES): Špecifický typ energetickej služby, kde poskytovateľ služby garantuje dosiahnutie dohodnutých úspor energie. Financovanie úsporných opatrení je v tomto prípade zabezpečené z budúcich úspor energie.
Energetické služby budov od návrhu po realizáciu 2

Bytové domy , spoločenstvá

Kancelátie, administrátíva

Priemyselné haly, výrobné objekty

Ostatné objekty a energetické zariadenia

Čo sú to energetické služby?

Energetické služby sú komplexné služby zamerané na zníženie spotreby energie a zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Zahŕňajú:

 • Analýzu stavu budovy
 • Návrh a realizáciu úsporných opatrení
 • Energetický manažment
 • Garantované energetické služby (GES)

Výhody energetických služieb:

 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Zvýšenie hodnoty budovy
 • Zníženie emisií CO2
 • Kvalitná renovácia
 • Efektívna prevádzka

Prínosy pre budovy:

 • Ušetrenie financií
 • Zvýšenie tempa obnovy verejných budov
 • Efektívne využívanie verejných zdrojov
 • Kvalitná renovácia a efektívna prevádzka verejných budov

4. Poradenské Služby

 • Technické poradenstvo.
 • Analýza výroby

5. Ostané

 • Zefektívnenie spotreby
 • zníženie nákladov na energie
 • Zlepšenie pracovného komfortu
 • Technická modernizácia

Nové povinnosti pre členské štáty:

 1. Podporovať a zabezpečiť využívanie GES pri obnove veľkých verejných budov nad 750 m2.
  Zverejňovať databázy realizovaných a prebiehajúcich projektov a energetických zmlúv.
  Zriadiť mechanizmus alebo ombudsmana pre riešenie sťažností a sporov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: reeltech@reeltech.sk

Energetické služby budov od návrhu po realizáciu 3

Banskobystrický 

Bratislavský kraj

Žilinský

Košický

Prešovský

Nitriansky

Trnavský

Trenčiansky

sk_SK