Revízia elektrickej inštalácie

Odborná Prehliadka A Odborná Skúška, Inak Označovaná Ako Aj Revízia Elektrickej Inštalácie / Revízia Elektrických Zariadení.

Odborná Prehliadka A Odborná Skúška, Inak Označovaná Ako Aj Revízia Elektrickej Inštalácie / Revízia Elektrických Zariadení.

Sme odborníci na revíziu elektrickej inštalácie, bleskozvodov, strojov a spotrebičov a ostatných zariadení!

revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov, strojov a spotrebičov a ostatných zariadení

Vyžiadať cenovú ponukuKontaktujte nás
 • Poskytujeme komplexné služby revízie elektrickej inštalácie a zariadení pre rôzne typy objektov, vrátane domácností, podnikových priestorov a verejných budov, priemyslu. S naším tímom skúsených technikov a elektroinštalatérov zabezpečíme dôkladnú kontrolu a údržbu vašej elektrickej infraštruktúry a zariadení. Naša revízia zahŕňa širokú škálu aspektov, vrátane inšpekcie inštalácie, zásuviek, vedenia a uzemnenia.
 • Sledujeme najnovšie normy a predpisy, aby sme zabezpečili, že vaša inštalácia je bezpečná a v súlade so všetkými bezpečnostnými štandardmi. Jedným z našich špecializovaných oblastí je revízia bleskozvodov. Zabezpečenie správneho uzemnenia a funkčnosti bleskozvodov je nevyhnutné pre ochranu vašej budovy a zariadení pred poškodením spôsobeným bleskom. Naši odborníci sa starajú o kontrolu a údržbu bleskozvodov, aby ste mali istotu, že sú plne funkčné.
 • Okrem toho, ponúkame aj revíziu strojov a spotrebičov. Pravidelná kontrola týchto zariadení je dôležitá nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj pre ich dlhšiu životnosť a efektívnu prevádzku. Naši technici sa zameriavajú na skúšky a overenie správnej funkčnosti týchto zariadení, čím minimalizujú riziko porúch a výpadkov.
 • Flexibilita a rýchlosť vyhotovenia sú pre nás kľúčové. Snažíme sa prispôsobiť naše služby individuálnym potrebám klienta a poskytovať ich v najkratšom možnom čase, aby sme minimalizovali rušenie vášho bežného prevádzkového procesu. Dôverujte nám s revíziou vašej elektrickej inštalácie, bleskozvodov, strojov a spotrebičov vo vašej firme, podniku alebo domácnosti.
 • S našimi skúsenosťami, odbornosťou a dôrazom na bezpečnosť vám poskytneme najvyššiu kvalitu služieb. Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky a radi vám poskytneme viac informácií.
 • Laicky revízia elektro / elektrorevízie, sa riadi radom noriem a vyhlášok. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť a opakovane vykonávať takzvané periodické prehliadky. Naším cieľom je zabezpečiť revízie a vykonávať pre klientov ich evidenciu, naviac sledujeme dátumy nasledujúcich OPaOS.

Revízie elektrických zariadení zahŕňajú:

elektrickú inštaláciu
rozvody elektriny
elektrické vypínače
zásuvkové a svetelné obvody
motorické a hlavné rozvody
elektrické rozvádzače
priemyselné haly
dočasné staveniskové rozvádzače

Pri vykonávaní revízií elektrických zariadení sa vykonáva rada úkonov pomocou špeciálnych meracích prístrojov.

Medzi základné úkony, ktorými sa riadi náš revízny technik pri vykonávaní revízií, patrí:

 • Meranie elektrickej inštalácie
 • Testovanie
 • Vizuálna prehliadka
 • Vypracovanie a odovzdanie správ o Východiskovej alebo Periodickej revíznej správe

Lehoty na vykonávanie periodických Odborných Prehliadok a Odborných Skúšok / Revízií sú popísané v nasledovnej tabuľke, ktorá sa riadi vyhláškou 398/2013, ktorá mení a dopĺňa 508/2009:

Druh objektu a zariadeniaLehota (roky)
a) Revízia Elektrickej inštalácie
1. murovaná obytná a kancelárska budova5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)2
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)1
6. dočasná elektrická inštalácia3)0,5
b)Revízia Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu2
3. ostatný objekt5
c)Revízia Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny / Bleskozvody , bleskozvod
1. hladina ochrany I a II2
2. hladina ochrany III a IV4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu1

V tabuľke je možné vidieť základné rozdelenie objektov a potrebu vykonania periodickej revízie v rokoch. V prípade neštandardného prostredia môžu byť tieto lehoty kratšie.

 • Pri vykonávaní Revízie elektrickej inštalácie používame vždy moderné meracie prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované.
 • Počas našej praxe sme si vypracovali overený postup kontroly a merania pre zistenie nedostatkov v elektrickej inštalácii
Vyžiadať cenovú ponuku
revizia elektrických zariadení

Zjednodušený cenník revízie elektrickej inštalácie a elektrorevízie:

Druh Revízie

Cena v EUR od:

Elektrická prípojka

40

Byt

70

Rodinný dom

135

Bleskozvod

20

Obchodné domy

Na vyžiadanie

Priemyselné parky

Na vyžiadanie

Kostoly , cirkevné zariadenia

Na vyžiadanie

Miesto pôsobnosti :

 • Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky, pričom zákazníkom z miest Zvolen, Detva, Banská Bystrica ponúkame najrýchlejšiu dostupnosť revízie za najlepšie ceny.
 • Všetkým klientom sa snažíme vyjsť v ústrety prostredníctvom zliav a zmluvní partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu.
 • Pre veľké objekty je cena stanovená dohodou, s množstevnou zľavou.
 • Vypracovanie a odovzdanie správ o Východiskovej alebo Periodickej revíznej správe

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu

reeltech@reeltech.sk

Táto kategória je zameraná na:

Revízie bleskozvodov, revízie bleskozvodov cena, revízie bleskozvodov ako často, revízie bleskozvodov cenník, revízie aktívnych bleskozvodov, revízia aktívneho bleskozvodu, revízia aktívnych bleskozvodov, revízie elekrickýchzariadení cenník, revízie elektro, revízie elektro cenník, revízie elektrických zariadení, revízie elektrické, revízie elektrického náradia,Revízie elektro Zvolen , revízie elektro Detva , Revízie elektro Banská Bystrica,Revízie elektrických zariadení Zvolen, Revízie elektrických zariadení Detva, Revízie elektrických zariadení Banská Bystrica, revízie elektrického ručného náradia, revízia elektrickej prípojky, revízia elektrickej inštalácie, cena elektrickej revízie, revízny technik elektro,revízia elektrickej inštalácie, revízia elektrickej prípojky, revizny technik elektrika bratislava, revízna správa elektroinštalácie, revizny technik elektrika, revízny technik elektrických zariadení, revízny technik elektro, elektrorevízie , revízie elektrických zariadení vyhláška, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, revizia elektriny cena, východisková revízna správa, periodická revízna správa , revízna správa elektrického zariadenia, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,evizna sprava elektroinstalacie, revizna sprava elektro, cenník odborných prehliadok elektrických zariadení, revízna správa elektrického zariadenia, cenník odborných prehliadok elektrických zariadení, elektrorevízie bratislava, revízie elektrických zariadení vyhláška, východisková revízna správa, revizia elektriny v dome, revízny technik elektro, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, revízia elektroinštalácie cena, elektrorevízie bratislava, revízny technik elektrických zariadení bratislava, revízna správa elektroinštalácie, revízny technik elektrických zariadení, revízna správa elektroinštalácie, revizny technik elektrika, revizna sprava elektroinstalacie, revízna správa elektrického zariadenia

 

Filip Hatas
Filip Hatas
2023-01-18
Profesionálny prístup, veľmi rýchle jednanie a spracovanie projektu za prijateľnú cenu.
Lenka Kolláriková
Lenka Kolláriková
2023-01-15
Veľká spokojnosť. Odporúčam!
milan Benkovsky
milan Benkovsky
2022-08-24
Oceňujem veľmi ústretový prístup pri vypracovaní Technickej správy, projektu elektrickej prípojky, vrátane prijateľnej ceny. Firmu odporúčam aj ďalším záujemcom ktorí potrebujú riešiť veci v tejto oblasti. Milan Benkovský

sk_SK