Blog

Fotovoltaická elektráreň rady a typy
6. januára 2024

Fotovoltaická elektráreň rady a typy

V spolupráci s portálom daibau.sk sme pripravili článok v ktorom sa snažíme radiť zákazníkom načo si dať pozor. Celý článosk najdete na tejto adrese: daibau.sk 1. Čo sú to fotovoltaické elektrárne a aké typy existujú, čo ponúka Vaša spoločnosť, keď ide o fotovoltaiku? Fotovoltika na Slovensku je rozdelená hlavne podľa výkonu a to na malý zdroj do 10,8 kW, ktorý je hlavne určený pre domácnosti a je podporovaný aj z dotačného systému zelená domácnostiam. Pre firmy a komerčné subjekty je používaný lokálny zdroj, ten je od 10,8 do MRK. Ten sa ešte rozdeľuje bez dispečerského riadenia (do 100 kW) a s dispečerským riadením (nad 100 kW). Fotovoltika je skvelý zdroj, ale je potrebné, aby bol správne navrhnutý. Pri návrhu treba brať do úvahy hlavne spotrebu odberného miesta a navrhnúť ju tak, aby jej výroba kopírovala aj spotrebu. V tom prípade má aj veľmi rýchlu finančnú návratnosť. Naša firma realizuje všetky…

Čítaj viac
Servis a údržba trafostaníc
30. decembra 2023

Servis a údržba trafostaníc

Revízia a údržba trafostanice –  čo všetko sa má vykonať pri revízii a údržbe trafostanice vysokého napätia? Ak vaša firma alebo podnik eviduje v majetku trafostanicu, je nutné, aby sa o ňu starala, pričom je dôležité, aby sa pre správny chod vykonali všetky činnosti potrebné na revíziu a údržbu. Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na komplexnú údržbu a kontrolu všetkých zariadení tak, aby sa zistil presný stav a predišlo tak poruchám. Medzi základné činnosti patrí: – kontrola tranformátora – kontrola tesnosti, izolátorov, teploty a správneho nastavenia hodnôt istiacich prvkov; – kontrola rozvodov VN – kontrola VN rozvádzačov, príslušenstva, poistiek, úsekového vypínača a ďalších komponentov; – kontrola NN rozvodov – kontrola rozvádzača nízkeho napätia, istenia, teploty spojov; – kontrola uzemnenia; – kontrola bezpečnostných upozornení a výstražných nápisov; – kontrola dokumentácie; – kontrola Miestnych prevádzkových predpisov; – mnohé ďalšie činnosti, ktoré majú preveriť stav trafostanice. viac sa dočítate v našom článku: Revízia VN…

Čítaj viac
30. decembra 2023

Meranie izolačných vlastnosti elektroforetické lakovacej vane

Meranie izolačných vlastnosti elektroforetické lakovacej vane Výkon špecializovaného merania, kontroly a revízie lakovacej vane karosérie áut. Slúži na zistenie stavu povrchových vlastností. Vykonáva sa za pomoci dvoch meracích metód, vykonaná je prevažne v automotive. Vykonávame merania a revízie lakovacích priestorov a priestorov na nanášanie farieb, pričom sa musia dodržať všetky podmienky bezpečnosti s ohľadom na prostredie a výbušnú atmosféru. Pačas odbornej prehliadky a odbornej skúšky musí byť lakovacia vaňa vypustená, vysušená a všetky prvky anodicko – katodickej technológie vypnuté. Merania zamerané na zistenie poruchy v obvodových plášťoch, unikajúcich prúdoch a vlastnostiach fyzikálnych veličín, pričom sa jedná o kontrolu lakovacej vaňe, jej vlastností a celkovú bezpečnosť priestoru. Revízia je vykonávaná počas odstávky, pričom všetka emulzia a farba musí byť vypustená.   Ako funguje lakovanie ? Až do nedávnej doby bola ochrana nepokrytých oceľových panelov úplne závislá na predčisteniach a následnom lakovaní vrstiev. Avšak, dokonca aj s povlakom zinku je účinok farby nedostačujúci, pretože…

Čítaj viac
sk_SK