Revízie

blog 011 medium

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení / revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na celom území Slovenska.

Správne zhodnotenie stavu kontrolovaného zariadenia je mimoriadne dôležité pre vystavenie správy o Odbornej Prehliadke a Odbornej Skúške (OP a OS), pri ktorej využívame najmodernejšie meracie prístroje pre správne odhaľovanie nedostatkov v kontrolovaných zariadeniach.

Na základe vedenia záznamov vieme zákazníka včas upozorniť na potrebu vykonania periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie a bleskozvodu.

Viac nájdete aj na našej stránke: https://www.reeltech.sk/sk/revizie

sk_SK