Revízia obnoviteľných zdrojov

 

Naši pracovníci majú prax s Odbornými prehliadkami a odbornými skúškami bioplynových a kogeneračných elektrární. Tie ako obnoviteľné zdroje v posledných rokoch prešli veľkým rozšírením a modernizáciou. Tieto zariadenia majú prísnejšie kritériá na kontrolu a prácu v nich a náš revízny technik pre výbušné prostredie je plne zaučený a má prax s výkonom Revízie týchto zariadení.

Bioplynové elektárne - revízia 

Tieto elektrárne sa revidujú pomerne často hlavne z dôvodu výbuchu. motorické časti a bleskozvod sú veľmi citlivé časti týchto zariadení.

V prípade záujmu o revíziu bioplynovej elektrárne nás neváhajte kontaktovať.

 

Kogeneračná jednotka / elektráreň - revízia

podobne ako ostatné Obnovitelné zdroje energie tak dokážeme kvalitne zrevidovať elektrické časti týcto vysokoúčinných zariadenií