Revízia bytového domu

Revízia spoločných priestorov bytového domu

Pre bytové domy a spoločenstvá bytových domov poskytujeme všetky služby spojené s elektotechnickou činnosťou a bleskozvodmi - revízie, opravy a montáže. Vykonávame pravidelné kontroly bytových domov a revízie spoločných priestorov elektroinštalácie. Zároveň vykonávame revízie bleskozvodov a zhodnotenie stavu ochrany pred bleskom. Výstupným dokladom je revízna správa od autorizovaného revízneho technika. Naša firma pôsobí na celom území Slovenska. V regiónoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica a Krupina nezapočítavame dopravné náklady.

Odborná prehliadka elektroinštalácie

Vykonávame revízie spoločných priestorov a stupačkového vedenia bytového domu / bytovky. Medzi naše silné stránky patrí komplexné preverenie elektrickej inštalácie, kontrola stupačkového vedenia , základná údržba a návrh riešení. Výstupným dokladom je revízna správa od autorizovaného revízneho technika.

Vyžiadať cenovú ponukuKontaktujte nás
  • Revízia bleskozvodu bytovky alebo bytu
  • Poskytujeme služby revízie bleskozvodov na bytových domoch a panelákoch. Vykonávame všetky potrebné merania bleskozvodu - meranie uzemnenia, kontrolu svoriek, celkového stavu bleskozvodu na bytovom dome a posúdenie stavu ochrany pred bleskom. Výstupný doklad s nedostatkami odovzdáme v podobe revíznej správy. Poskytujeme služby revízie bleskozvodov na bytových domoch a panelákoch. Vykonávame všetky potrebné merania bleskozvodu - meranie uzemnenia, kontrolu svoriek, celkového stavu bleskozvodu na bytovom dome a posúdenie stavu ochrany pred bleskom. Výstupný doklad s nedostatkami odovzdáme v podobe revíznej správy.

Ako často vykonávať revíziu bytovéhu domu?

Frekvencia revízie bytového domu závisí od miestnych predpisov a noriem, ako aj od konkrétneho stavu inštalácie. Všeobecne platí, že revízia bytového domu by sa mala vykonávať pravidelne a aspoň raz za niekoľko rokov. Niektoré smernice odporúčajú revíziu aspoň raz za 5 rokov, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať frekvenciu raz za 2 roky. Preto je nutné si to overiť s odborníkom

 

Je tiež dôležité zvážiť nasledujúce faktory pri určovaní frekvencie revízie bytového domu:

  • Veľkosť a vek budovy: Väčšie a staršie budovy môžu vyžadovať častejšiu revíziu, pretože majú väčšiu elektrickú infraštruktúru a sú náchylnejšie na opotrebovanie a problémy so zariadeniami.
  • Počet obyvateľov: Vyšší počet obyvateľov znamená väčšiu záťaž na elektrickú inštaláciu a zariadenia, čo môže vyžadovať častejšiu revíziu.
  • Zmeny v inštalácii: Ak sa v budove vykonali značné zmeny v elektrickej inštalácii, ako napríklad rekonštrukcia, prístavby alebo zmena použitia priestorov, je dôležité vykonať revíziu na zabezpečenie správnej funkčnosti a bezpečnosti nových zariadení.
  • Odporúčame sa poradiť s odborníkmi na revízie elektrické inštalácie alebo s našim revíznym technikom, Sme skúsenými a licencovanými elektrikármi, ktorí majú znalosti a skúsenosti s revíziou bytových domov a sú schopní posúdiť konkrétnu situáciu a potreby vášho objektu v plnom rozsahu.
Revízia bytového domu 1

Naša prax s bytovými domamí je rozmanitá a vykonávame pravidelné kontroly a posudky inštalácie

Oslovte našich odborníkov - dôverujte profesionálom! V našej spoločnosti sme hrdí na tím vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti elektrickej inštalácie, revízie a údržby. ONaša spoločnosť si zakladá na odbornosti, pretože tieto kvality zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a spoľahlivosti vašej elektrickej siete. Dôverovať certifikovaným odborníkom je nevyhnutné z niekoľkých dôvodov. Po prvé, majú široké vedomosti a pochopenie najnovších technológií, postupov a noriem v oblasti elektrickej inštalácie. Ich certifikáty a licencie sú potvrdením ich odbornej prípravy a zárukou ich schopnosti poskytovať vysokokvalitné služby. Necertifikovaní technici však predstavujú riziko. Nedostatok odborných znalostí a skúseností môže viesť k nebezpečným situáciám, ako je nesprávne pripojenie elektrických obvodov, nedostatočné izolácie alebo nevhodné nastavenie zariadení. To môže mať vážne následky, vrátane požiarov, úrazov prúdom alebo poškodenia zariadení. Dôverovať necertifikovaným technikom znamená riskovať nielen vašu bezpečnosť, ale aj finančné náklady na opravy a náhradné diely v prípade nesprávne vykonanej práce. Preto je dôležité vyhľadávať a spolupracovať s overenými a certifikovanými odborníkmi, ktorí majú preukázateľné skúsenosti a hodnotenia od spokojných zákazníkov. Oslovte našich odborníkov a ich odbornosť, ktorá vám prináša istotu a dôveru v kvalitu a bezpečnosť vykonanej práce. S nami môžete mať istotu, že vaša elektrická inštalácia bude vykonaná správne, v súlade s normami a predpismi, a že vaše potreby a bezpečnosť budú na prvom mieste. Nedôverujte necertifikovaným technikom - dôverujte nám, profesionálom so skúsenosťami a certifikátmi. Vaša bezpečnosť a spoľahlivá elektrická inštalácie ja na prvom mieste

Dlhoročné profesionálne skúsenostiKontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu

reeltech@reeltech.sk
sk_SK