Projekcia Fotovoltických elektrární

Projektovanie fotovoltaických eletrární, batériových úložísk, a ostatných generátorov a energetických zdrojov

Projektant vyškolený pre fotovoltické elektrárne s praxou a reálnymi skúsenosťami z praxe.

Špecializujeme sa na technické a ekonomicky návratné riešenia pre plnú vlastnú spotrebu pre priemysel, predajne, haly, výrobné podniky a domácnosti. Máme viac ako 12 ročné skúsenosti z problematiky OZE a fotovoltaických elektrární od malého zdroja, cez lokálny zdroj až po niekoľko MW fotovoltaické elektrárne ako výrobné zdroje.

Vyžiadať cenovú ponukuKontaktujte nás
  • Projektant fotovoltaiky
  • Disponujeme vlastným projektantom fotovoltaických elektrární Sme schopní navrhnúť na mieru vhodné riešenie pre konkrétny: objekt, budovu, strechu. Komplet od návrhu až po finálnu jednopólovú schému, zapojenie, technickú správu a výkresovú dokumentáciu. Tak aby váš projekt fotovoltaickej elektrárne ( FVE) bol kompletný a vhodný na realizáciu, ohlásenie príslušným úradom a realizáciu. Tak isto disponujeme vlastným revíznym technikom zameraným práve na tento druh zariadenia.
  • všetky stupňe dokumentácia :projekt pre stavebné povolenie, realizačná projektová dokumentácia, Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
Kvalitný projekt = Konzultácia zo zákazníkom

Projekty pre rôzne rozsahy stavieb, od lokálnych zdrojov na strechách po inštalácie na voľnej ploche .

  • Spracovanie projektu v elektronickej podobe s následnou tlačou a odovzdanie v tlačenej podobe
Rozloženie panelov
Jednopolová schéma
pokladačský plán
Predpokladané statické zaťaženie
Stringovanie
Pohľady
Bleskozvod a ochrana pred bleskom
zapojenie komunikácie
Vyvedenie výkonu
Dispečerské riadenie
HRM
Ochrana siete

MALÝ ZDROJ – RODINNÝ DOM

Projekt fotovoltiky pre malý zdroj do 10kW inštalovaný na rodinnom dome určený predovšetkým na vlastnú spotrebu.

V prípade záujmu vieme nadizajnovať FVE, ktorá bude plne kompatibilná s nabíjacou stanicou pre elektromobil (WallBox + FVE )

LOKÁLNY ZDROJ DO 100 KWP

Fotovotika vhodná pre stredne veľké firmy od 10 do 100 kWp, ktorá bude slúžiť pre vlastnú spotrebu. Možnosť doprojektovania a nainštalovania zariadení pre riadenie spotreby a zvýšenie efektivity systému. Projekt obsahuje všetky potrebné podklady pre ohlásenie a legalizovanie fotovoltickej elektrárne

PRIEMYSELNÁ FOTOVOLTAIKA OD 100 DO MRK

Fotovoltická elektráreň pre priemysel a veľké firmy, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákazníka pre spotrebu v rámci podniku a podmienky dané miestnou distribučnou spoločnosťou. Fotovoltaika na priemyselnom objekte a hale je skvelým riešením pre zníženie energetickej náročnosti firmy respektívne podniku

Čo ponúkame a vykonávame?

Komplexné služby v energetike a OZE, predovšetkým zamerané na fotovoltické elektrárne od analýzy, návrhu, dizajnu, cez projektovú dokumentáciu , legislatívne riešenia, až po výstavbu a následný servis a údržbu.
  • Naše dlhoročné skúsenosti a know-how nám umožnujú návrhy fotovotovoltických elektrární pre využitie pre vlastnú spotrebu v plnom rozsahu
  • Vieme zabezpečiť dodávku materiálu a realizáciu celej fotovoltaickej elektrárne.
  • Pre zákazníkov zabezpečujeme servis a údržbu (O&M ) a plnú podporu počas výberu technického riešenia. Konzultujeme. Tak isto poskytujeme aj plnohodnotný servis už existujúcej fotovoltickej elektrárne
  • Zabezpečujeme monitoring a údržbu zariadení s dohľadom nad výrobou a produkciou. Kontrola dát a výkonu celého systému.
fotovoltaiky
fotovoltaika

Projekt fotovoltiky

Ceny za energie každým rokom rastú. To Vás už viac nemusí trápiť. Vyrobte si energiu, ktorú vám nikto nezdaní ani nepredraží. Vytvoríme Vám vhodné riešenie šité na mieru, navrhneme optimálne parametre panelov aj výkonu fotovoltickej elektrárne pre Váš dom či firmu tak, aby vaša úspora nákladov bola čo najvyššia. Zohľadníme samozrejme aj individualitu Vášho domu či firmy – veľkosť a sklon strechy, lokalitu, kde bývate aj prostriedky, ktoré chcete investovať. Znížte vašu závislosť na dodávateľoch energií už dnes. Fotovoltaická elektráreň dokáže výrazne znížiť vašu energetickú závislosť na dodávateľoch, a tým aj náklady. Samozrejme, vstupná investícia nie je malá, avšak návratnosť nákladov do fotovoltaiky sa zvyčajne pohybuje okolo 6-10 rokov, pričom životnosť súčasných fotovoltaických panelov je 25- 30 rokov (pričom životnosť nutne neznamená, že prestanú fungovať).

Pri projektovaní fotovoltaiky sa riadime následovnými zásadami:
Fyzickú obhliadku stavby realizujeme pri každej zákazke.
Termíny a ceny vždy dodržíme.
Na požadavky reagujeme rýchlo a flexibilne.
Snažíme sa pracovať čo najkvalitnejšie

– Naša spoločnosť je jedinečná, nielen naprojektujeme, dodáme, nainštalujeme, spustíme, ale dokonca budeme servisovať vašu novú fotovoltickú elektráreň.
– Všetky komponenty starostlivo vyberáme s ohľadom na výbornú kvalitu, jednoduchú inštaláciu, vzájomnú kompatibilitu a optimálnu cenu.
– Pošlite nám váš dopyt s presným zadaním (adresa a presné rozmery miesta inštalácie – ideálne výkres v dwg, 2-3 fotky miesta inštalácie, informácie o ročnej spotrebe elektrickej energie, informácie o dennej a nočnej spotrebe, informácia či Váš súčasný dodávateľ elektrickej energie umožňuje tzv virtuálnu batériu) a pripravíme vám ponuku na mieru.

Realizácia a výstavba

Vykonávame aj vlastnú výstavbu a realizáciu fotovoltaických elektrární.

Cez engineering až po stavebné riešenie a konečnú realizáciu.

Ak plánujete výstavbu fotovoltických elektrární, je dôležité spolupracovať s profesionálmi, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti a ponúkajú kvalitné komponenty. Správna výstavba je kľúčová pre zabezpečenie dlhodobého a spoľahlivého výkonu fotovoltických systémov.

Naša spoločnosť sa špecializuje na profesionálnu výstavbu fotovoltických elektrární s využitím najmodernejších technológií a kvalitných komponentov. Sme odborníci v oblasti fotovoltiky a máme dlhoročné skúsenosti s výstavbou a inštaláciou týchto systémov.

Ponúkame komplexné služby v oblasti výstavby fotovoltických elektrární. Naši inžinieri a technici sa postarajú o celý proces, vrátane návrhu systému, prípravy miesta, inštalácie solárnych panelov, pripojenia k elektrickej sieti a konfigurácie monitorovacieho systému.

Dôležitým aspektom našej práce je výber kvalitných komponentov. Spolupracujeme s overenými dodávateľmi, ktorí ponúkajú komponenty s dlhou životnosťou a vysokou účinnosťou. Sme presvedčení, že použitie kvalitných komponentov je kľúčové pre dosiahnutie optimálneho výkonu a spoľahlivosti fotovoltických elektrární.

Okrem toho sme zameraní na dodržiavanie všetkých bezpečnostných noriem a predpisov. Naši technici majú odborné certifikáty a sú dôkladne oboznámení s všetkými aspektmi bezpečnosti pri výstavbe fotovoltických systémov.

Ak hľadáte profesionálnu výstavbu fotovoltických elektrární so zameraním na kvalitu a spoľahlivosť, sme tu pre vás. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby a garantuje, že vaša fotovoltická elektráreň bude postavená s najvyššou odbornosťou a s použitím kvalitných komponentov.

design panelov

Počas našej praxe sa stretávame s nesprávnymi alebo neekonomickými riešeniami fotovoltaických elektrární, ktoré nesplňujú požiadavky nielen technické, ale aj ekonomické.

Preto sme sa rozhodli zvýšiť činnosti v tomto segmente, pričom kladieme dôraz na plne vlastnú spotrebu bez nadbytkov elektrickej energie. Naša firma ponúka projekt a projekčnú činnosť pre fotovoltaické elektrárne od 2 do 500kWp ( dnes už až do MRK): - bez prebytkov a strát; - monitorovanie a kompatibilita zo sieťou; - možné vytvorenie zálohovacích okruhov el. siete, kde budú funkčné aj okruhy počas výpadku elektrickej energie; - zamedzenie, prípadne obmedzenie prebytkov do distribučnej sústavy; - realizáciu a servis.

12 ročné skúsenosti s OZE a fotovoltikouKontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu

reeltech@reeltech.sk

Pre koho je fotovoltaická elektráreň vhodná?

Menšie inštalácie sú vhodné pre rodinné domy a administratívne priestory. Tu je možné v kombinácii batérií vykonať zálohované okruhy, ktoré budú v prevádzke aj pri výpadku elektrickej energie. Tak aby ostali v prevádzke : servery, dátová komunikácia a dôležité oddelenia a úseky. V prípade záujmu o elektromobil je dobré myslieť na kompatibilnú nabíjaciu stanicu spoluprácujúcu s fotovoltaikou tak, aby bolo možné nabíjať len na základe prebytkov energie zo slnka.

Väčšie firmy a podniky

Všade tam, kde je výrobná prevádzka, je v denných hodinách vysoká spotreba el. energie. Tá môže byť vyrábaná priamo zo strechy a dodávaná do pôvodných rozvodov. To má za následok zníženie odobranej energie zo siete, úsporu a zvýšenie návratnosti investicií. V mnohých prípadoch je návratnosť 5 až 8 rokov. Za pomoci analýzy spotreby, užívateľských návykov a správneho technického riešenia navrhujeme ideálny pomer riešenia na výrobu vlastnej energie z fotovoltaických panelov a generátorov pre vlastnú spotrebu. Pracovali sme na projektoch od 10 do MRK.

sk_SK