Meranie poruchy elektroinštalácie

Vykonávame Meranie Porúch Elektrickej Inštalácie.

Ak máte problém s elektrickou inštaláciou, vieme vám pomôcť!

Medzi najčastejšie laikom viditeľné chyby patrí blikanie svetla, prípadne jeho znížená intenzita pri zapnutí iného spotrebiča, čo znamená vážnu chybu v inštalácii!

Vykonávame Všetky Merania, Ktoré Sa Dajú Pri Elektroinštalácií Vykonať, Ako Napríklad:

  • Meranie napätia a prúdu – nesymetrie napätia
  • Meranie izolácie káblov a inštalácie
  • Meranie spojitosti a pospájania
  • Meranie impedancie a odporu okruhu
  • Meranie prúdových chráničov
  • Meranie zemného odporu pospojovania
Meranie poruchy elektroinštalácie 1
sk_SK