ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

elektrická pripojka schema majetkoveho rozhrania

Vyhotovujeme projekt elektrickej prípojky do niekoľkých dní! 

Projektová dokumentácia prípojky na požiadanie, stačí nás len kontaktovať - Realizácia na celom území Slovenska bez zvýšených nákladov!

 

Ako na elektrickú prípojku?

Pri stavbe každej novostavby alebo pri rozsiahlejšej rekonštrukcií sa nevyhnete problému zhotovenia elektrickej prípojky.

Elektrická prípojka musí byť podľa nových noriem (STN 33 3320:2002 ) verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera.

Postupnosť:

Najlepšie je, ak si najprv vybavíte žiadosť o pripojenie. Na jej vybavenie budete potrebovať príslušné tlačivo, ktoré nájdete na stránkach lokálnej distribúcie, katastrálnu mapa a mapu širších vzťahov. Mal by v nej byť zakreslený náčrt, kadiaľ chcete viesť elektrickú prípojku. Týmto krokom viete ušetriť čas a vyhnúť sa nepríjemným komplikáciám.

Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt, ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba. Projektová dokumentácia obsahuje Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka. Celú túto časť vám vieme zabezpečiť v prípade záujmu o projekt elektrickej prípojky, kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Naša cena je od 50€. 

Technická časť: prípojka pre rodinný dom sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá musí byť vyhotovená podľa normy STN 35 9754.

Na stĺpe verejného rozvodu sa vyhotoví prípojková skriňa, od ktorej vedie vodič smerom k elektromeru. Najčastejšie sa používa hliníkový vodič AYKY 16mm2 až 35mm2. Pozor na vyhotovenie elektrickej prípojky medeným vodičom! V dnešnej dobe niektoré energetiky toto vyhotovenie nedovoľujú! Množstvo elektrikárov si neuvedomuje, že ak spája medený a hliníkový vodič, nastáva elektro-chemická reakcia a môže to spôsobiť veľké problémy, dokonca až požiar. Z toho dôvodu si energetické podniky takmer všetko prispôsobujú na pripojenie hliníkových vodičov. Elektromerový rozvádzač musí byť vyhotovený v oplotení alebo na hranici pozemku tak, aby bol kedykoľvek prístupný! Stredové okienko elektromera musí byť vo výške 1,5 až 1,7m. Vodič sa musí viesť v príslušnej hĺbke, ale je dobré, ak je v nemrznúcej hĺbke (80 cm) v pieskovom lôžku, na ktorom je položená buď tehla, alebo výstražná fólia. Elektromerový rozvádzač musí byť uzemnený a jeho zemný odpor nesmie presahovať 5 Ohm. Uzemnenie sa vykonáva pomocou pásoviny, ktorá sa kladie na dno výkopu v dostatočnej vzdialenosti od silového vodiča, najčastejšie po celej dĺžke a v niektorých prípadoch sa aj spája s Hlavnou uzemňovacou svorkou v dome. Vznikne tak pospájanie na rovnaký potenciál.

Z elektromerového rozvádzača sa následne vedie vodič do Hlavného rozvádzača v dome, ktorý už môže byť medený a spravidla máva o stupeň menší prierez ako hliníkový vodič.

Po zhotovení technickej časti je potrebné vykonať Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku (revíziu). Tú vyhotoví elektrotechnik špecialsta ( revízny technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín spíše správu. V prípade záujmu o Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku, inak nazývanú ako "revízia elektrickej prípojky", nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo 0901703235.

Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu energetickú distribúciu o pripojenie do siete.

Na Slovensku môžete podľa umiestnenia požiadať o pripojenie do nasledovných distribučných sústav:

Západoslovenská energetika www.zse.sk

Stredoslovenská energetika www.sse.sk

Východoslovenská energetika www.vse.sk

Veľmi dobre rozpísaný postup pripojenia nájdete aj na stránke VSD, kde je popísaný aj celý administratívny postup. Článok nájdete na tomto odkaze -  vsd nn pripojenie

Celý technický proces Vám vieme zrealizovať a vy, ako náš zákazník, dostanete všetky podklady potrebné na pripojenie. Popisané sú aj na našom webe zameranom na elektrické prípojky www.elektrickapripojka.eu/

 

Ako dlho trvá pripojenie?
- Pripojenie zavísí od viacerých faktorov:

 • konkretnej distribúcie tá ma lehotu 30 dni. 
 • vyjadrenie príslušného úradu : ohláška drobnej stavby
 • samotná realízácia
 • vyjadrenie ďalších dotknutých strán
  Koľko stojí zavedenie elektriny na pozemok?
  - táto suma je dosť individuálna nakoľko sa mení na základe : dlžky výkopu, dlžke použítého vodiča, Prierez a jednotkovej ceny za meter

Na vypracovanie projektu prípojky potrebujeme:

 • Parcelné číslo, katastrálne územie 
 • Údaje o vlastníkovi, prípadne stavebníkovi, s telefonickým a emailovým kontaktom
 • Náčrt v katastrálnej snímke alebo v inej situačnej schéme, kde je zobrazené najbližšie miesto pripojenia (el. stĺp/rozvodnica), miesto  kde by ste chceli mať umiestnený elektromer (v prípade, že plánujete príjazdovú cestu,parkovisko,...)
 • Fotky z miesta, kde bude viditeľné miesto pripojenia a hranica pozemku
 • Ak je na stĺpe vzdušného vedenia číslo, tak jeho číslo
 • Popis stavby: druh stavby, spôsob kúrenia, ohrevu teplej vody

Upozornenie pre zákazníkov SSD : Stredoslovenská distribúcia si dala podmienku umiestniť elektromer od stĺpu, alebo iného prípojného bodu do vzdialenosti max 30 metrov.

Stačí nás kontaktovať na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky 0901 703 235   a my vám projekt vypracujeme ! ! 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search