Termovízia v praxi

Termovízne meranie rozvadzaca

Využívanie termovíznych kamier je na Slovensku pomerne zriedkavé. Veľa sa o nich hovorí, ale len málo firiem a ľudí využíva ich potenciál. Dostupné termo kamery (thermovízia) nájdu využitie vo veľkom množstve odborov, od stavebníctva, cez priemysel, až po inštalácie. My využívame termo kamery v elektroinštaláciách, rozvádzačoch, stavebníctve a počas kontrol a revíziách elektrických zariadení, kde dokážu identifikovať chybu, ktorú voľným okom nevidieť a inak by nebola zistiteľná. Termovízia tak jednoducho zabraňuje väčšej poruche.

Termovízia inštalácií

Príklad z praxe: na obrázkoch je elektrický rozvádzač pre malú farbiku, ktorá tento rok prešla revíziou a pred mesiacom bola vykonaná údržba elektroinštalácie. Ihneď po zložení krytu rozvádzača bolo jasné, že niečo nie je v poriadku! Na sivom kábli hlavného prívodu je viditeľné mierne ohorenie kabeláže, pri snímkovaní tento prívod dosahoval teplotu 103 oC. Keby sa na tento problém neprišlo, mohol vzniknúť požiar a následne by sa odstavila výroba, čo by pre firmu znamenalo veľkú stratu.

Thermovizia rozvádzaca
Thermovizia elektroinštalácie

Počas používania termo kamier je vždy nutné dodržať postupy správneho používania kamier, technický popis a brať do úvahy vlastnosti daného zariadenia.
Teplo, ktoré vzniká pri poruche v prechodových spojoch a vo vedení, nemá vždy za následok požiar, prípadne väčšiu poruchu vo vedení, ale aj finančné straty v podobe tepelných strát a v úbytku na vedení. Pre znázornenie, v priemysle sú pri prechodovom odpore 0,02Ω a prúde 250A ročné straty 10 950kW/h, pri cene za elektrinu 0,129 Eur/kWh je ročná strata „nezanedbateľných“ 1412,55 Eur. V domácnostiach odpor 0,1Ω pri prúde 20A spôsobí za rok stratu 350kWh, čo ročne predstavuje 45,15 Eur. Opravu takýchto nedostatkov riešime promptne a za pomoci vypracovaného postupu vieme prechodový odpor upraviť na minimálnu hodnotu.

termovizia rozvody

Tabuľka strát pri jednotlivých odporoch:

U1

U2

dU

R

I

P

Straty energie za

 

 

 

 

 

 

Hodinu

deň

rok

(V)

(V)

(V)

(Ω)

(A)

(W)

(kW. h)

(kW. h)

(kW. h)

230

229,9

0,1

0,005

20

2

0,002

0,048

18

230

229,8

0,2

0,01

20

4

0,004

0,096

35

230

229,5

0,5

0,025

20

10

0,01

0,24

88

230

229

1

0,05

20

20

0,02

0,48

175

230

228

2

0,1

20

40

0,04

0,96

350

230

225

5

0,25

20

100

0,1

2,4

876

Tabulka uverejnená v časopis Světlo 2014/2

Priemysel a distribúcia

Veľkým prínosom je termovízia v priemysle, v zariadeniach vysokého napätia a obnoviteľných zdrojoch energie.
Pri kontrole transformátorov, vysokých napätí a všade tam, kde nie je možné priblížiť sa k zariadeniam kvôli bezpečnosti, zohráva termovízia kľúčovú úlohu. Pomocou snímkovania je možné odhaliť preťaženie a prehrievanie dôležitých súčastí, ako napríklad pri transformátore 22 kV na obrázku.

Termovízia strojov
kontrola thermovizna VN transformátor

V priemysle je možné sledovať točivé a netočivé stroje a pôsobenie trenia na jednotlivé súčiastky. Podľa toho je možné rozhodnúť, ako postupovať ďalej, prípadne, ako uskutočniť nápravu. Pri fotovoltaických paneloch je možné zmerať, či pracujú správne a nevytvárajú sa na nich HOT-SPOT-y, ktoré nepriaznivo pôsobia na celú výrobu.

Termovízia budov a interiérov

Termovízia je veľmi obľúbený nástroj v stavebníctve, kde je možné sledovať úniky tepla z budovy. Zároveň je možné pomocou nej nájsť ukryté vykurovanie v podlahe alebo v stenách, prípadne lokalizovať ich úniky. Málo ľudí si uvedomuje, že práve týmto spôsobom sa dá vykonať kontrola zateplenia a správneho vyhotovenia práce. Alebo v prípade rekonštrukcie vyhľadať vykurovací systém a nájsť miesto, kde je možné sa mu vyhnúť. Termovízne meranie je možné využiť aj zvnútra. Na sledovných obrázkoch je viditeľné zlé vyhotovenie izolácie v mezonetovom byte.

Termovízia domu
termovízia vnutorna
Termovízia sádrokartonu bytu
Termovízia podlahového kúrenia
es_ES