Čo má obsahovať revízia a údržba trafostanice?

Revízia a údržba trafostanice

Čo všetko sa má vykonať pri revízii a údržbe trafostanice vysokého napätia?

Transformátor_VN.jpg

Ak vaša firma alebo podnik eviduje v majetku trafostanicu, je nutné, aby sa o ňu starala, pričom je dôležité, aby sa pre správny chod vykonali všetky činnosti potrebné na revíziu a údržbu.

Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na komplexnú údržbu a kontrolu všetkých zariadení tak, aby sa zistil presný stav a predišlo tak poruchám.

Údržba trafostanice je dôležitá z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie. Pravidelná údržba pomáha predchádzať poruchám a predlžuje životnosť zariadenia.

Medzi Základné Činnosti Patrí:

 • kontrola tranformátora - kontrola tesnosti, izolátorov, teploty a správneho nastavenia hodnôt istiacich prvkov;
 • kontrola rozvodov VN - kontrola VN rozvádzačov, príslušenstva, poistiek, úsekového vypínača a ďalších komponentov;
 • kontrola NN rozvodov - kontrola rozvádzača nízkeho napätia, istenia, teploty spojov;
 • kontrola uzemnenia;
 • kontrola bezpečnostných upozornení a výstražných nápisov;
 • kontrola dokumentácie;
 • kontrola Miestnych prevádzkových predpisov;
 • kontrola stavu káblov a prívodov, vrátane kontroly stavu izolácie a mechanického poškodenia.
 • Lubrifikácia zariadenia, ktorá pomáha predlžovať životnosť.
 • mnohé ďalšie činnosti, ktoré majú preveriť stav trafostanice.
 • Výmena opotrebovaných dielov.
Trafostanica_VN.jpg

Rozdelenie údržby trafostanice

 • Pravidelnú údržbu, ktorá sa vykonáva v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz za rok alebo dva roky.
 • Preventívnu údržbu, ktorá sa vykonáva na základe predpovede porúch alebo na základe potreby.
 • Reparačnú údržbu, ktorá sa vykonáva v prípade poruchy.
 • Revízia VN a NN rozvádzačov.
 • Rekonštrukcia trafostanice.

viac sa dočítate v našom článku: Revízia VN a B

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetickej efektívnosti

Vyhláška č. 254/2012 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia

Vyhláška č. 255/2012 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia v prevádzke

es_ES