Elektrická inštalácia a bleskozvod

Elektrická inštalácia a bleskozvod 1

Elektrická Inštalácia A Bleskozvod

Projekcia, design, návrh, a technické riešenie

Elektrická inštalácia a bleskozvody sú kľúčovými aspektmi v každom budovaní každej stavby, či už ide o domácnosť alebo komerčný objekt. Bezpečná, spoľahlivá elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom sú neoddeliteľnými súčasťami každej stavby. Naša spoločnosť je tu, aby vám poskytla komplexné riešenia v týchto oblastiach. Projektovanie elektrickej inštalácie projektantom je dôležitým krokom, ktorý zabezpečí bezpečnosť a funkčnosť elektrickej inštalácie.

Aké sú kroky pri projektovaní elektrickej inštalácie?

Prvým krokom je analýza objektu, pri ktorej projektant zhodnotí jeho architektonické a technické parametre. Na základe tejto analýzy prípadne obhliadky vypracuje projekt elektrickej inštalácie, ktorý obsahuje nasledujúce dokumenty:

 • Pôdorysy: Pôdorysy ukazujú umiestnenie elektrických rozvodov a zariadení v objekte.
 • Schéma zapojenia: Schéma zapojenia znázorňuje, ako sú jednotlivé prvky elektrickej inštalácie navzájom prepojené.
 • Súpis použitého materiálu: Súpis použitého materiálu obsahuje zoznam všetkých materiálov a zariadení, ktoré sú potrebné na realizáciu elektrickej inštalácie.
 • Analýza rizík – pre bleskozvod pre správne zanalyzovanie ochrany stavby pred bleskom
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov
 
Projekt elektroinštalácie a bleskozvodov rodinné domy, firmy , priemysel

Rodinné domy, byty , chaty

Bytové domy , spoločenstvá

Kancelátie, administrátíva

Priemyselné haly, výrobné objekty

Ostatné objekty a energetické zariadenia

Naše služby:

1. Elektrická Inštalácia

 • Nová Inštalácia: Profesionálna inštalácia elektrického systému pre novostavby.
 • Rekonštrukcie: Aktualizácia starých elektrických inštalácií s dôrazom na bezpečnosť a efektívnosť.
 • Poradenstvo: Pomoc pri plánovaní a návrhu elektrických riešení podľa vašich potrieb.

2. Bleskozvod

 • Inštalácia Bleskozvodov: Profesionálne inštalácie bleskozvodov na ochranu budov pred bleskom.
 • Inšpekcia a Údržba: Pravidelná kontrola a údržba existujúcich bleskozvodov na zachovanie optimálnej funkčnosti.
 • Návrh Bleskozvodného Systému: Prispôsobte si svoj bleskozvodný systém vašim potrebám.

3. Bezpečnosť A Efektívnosť

 • Bezpečnosť: Zabezpečte, že vaša elektrická inštalácia je v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi.
 • Energetická Efektívnosť: Pomáhame s minimalizovaním spotreby energie a nákladov.

4. Poradenské Služby

 • Poradenstvo pre Bezpečnosť Elektrickej Inštalácie: Získať rady o tom, ako zvýšiť bezpečnosť vašej elektrickej inštalácie.
 • Poradenstvo pre Bleskozvod: Zistiť, či potrebujete bleskozvod a aký typ je pre vás najvhodnejší.

5. Ostané elektrické siete a rozvody

 • Elektrické prípojky , prívody a pripojenie objektu na elektrickú sieť
 • Vonkajšie areálové rozvody a siete
 • Verejné osvetlenie a prívody
 • Energetické zariadenia, trafostanice, priemyselné rozvody

Prečo Si Vybrať Nás?

 1. Profesionálni Elektrikári: Naši odborníci majú bohaté skúsenosti s elektrickými inštaláciami a bleskozvodmi.

 2. Kvalita a Bezpečnosť: Naša spoločnosť dbá na kvalitu práce a bezpečnosť na prvom mieste.

 3. Riešenia na Mieru: Naše služby sú prispôsobené vašim konkrétnym potrebám a požiadavkám.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: reeltech@reeltech.sk

Elektrická inštalácia a bleskozvod 2

Banskobystrický 

Bratislavský kraj

Žilinský

Košický

Prešovský

Nitriansky

Trnavský

Trenčiansky

es_ES