Zelený okruh – šetrenie elektrickej energie

Zelený okruh - šetrenie elektrickej energie 1

Každoročne vám zariadenia pripojené do elektrickej siete vo vašej domácnosti vytiahnu z peňaženky veľké množstvo peňazí bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli.

Podľa viacerých prieskumov táto suma často presahuje hodnotu 100€. Prečo? Väčšina moderných zariadení, hoci nepracuje stále, zostáva v tzv. stand-by režime a až po našom aktivovaní sa tento spotrebič zapne. Málokto si však uvedomuje, že tento režim naďalej odoberá elektrickú energiu zo siete, a tak aj peniaze z našich vreciek. Prehľad jednotlivých spotrebičov a ich spotreba je zapísaná v tabuľke.

Tabuľka spotreby a nákladov na energiu v domácnosti:

 Ročná
spotreba (kWh)
Náklady ( € )
TV629,03
Video14421
Notebook547,88
Miniveža / rádio527,46
Tlačiareň13619,74
Kopírka15522,47
Mikrovlnná rúra ( displaj)304,31
Satelitná súprava32647,36
PC s monitorom a príslušenstvo39457,23
Nabíjačka (mobil, batérie , …)121,79

(spotreba sa môže líšiť v závislosti od výrobcu a druhu zariadenia)

Pri zapnutých spotrebičoch a elektroinštalácii zároveň vzniká nebezpečenstvo elektrického skratu, ktorého spôsobené škody sú ročne vyčíslené na niekoľko miliónov EUR.

ziarovka

čo sa s tým dá robiť?

Na trhu sa nachádza veľké množstvo produktov, ktoré vám údajne vypnú zariadenie, keď ho nepoužívate, ale nie vždy je to pravda. Sú pomerne drahé a na každý spotrebič je potrebné samostatné zariadenie.

Naša firma pracuje priamo s úpravou elektroinštalácie pridaním inteligentných zariadení. Keď odídete z domu, tie jednoducho vypnú nepotrebné zariadenia, pričom sa spína nielen zásuvka, ale aj celá časť inštalácie, čím sa predchádza skratom elektrickej inštalácie v čase, keď nie ste doma.

Keďže každá inštalácia je jedinečná, ku každému projektu sa pristupuje samostatne. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť ešte počas realizácie stavby, kde sa dá presne vymedziť počet obvodov a spolu s kurenármi sa dajú konzultovať riešenia na obmedzenie behu čerpadiel. Viete tak ovládať a zamedziť úniku energie takmer u 100% spotrebičov. Celé riešenie je tiež aplikovateľné na už existujúcu elektrickú inštaláciu, samozrejme, v rámci možností už existujúcej inštalácie, kde je potrebné postupovať od vyhodnotenia rizika, až po preštudovanie dokumentácie k elektroinštalácií tak, aby dôležité spotrebiče ako chladnička, alarm, zavlažovanie a podobne, boli stále napájané elektrickou energiou. Po konzultácii zo zákazníkom navrhneme riešenie.

Realizácia je možná nielen v nových, ale aj v starších domoch alebo kanceláriách.

Zelený okruh môžete ovládať lokálne pri odchode, buď pridanými bezpečnostnými prvkami, jednoducho vašim alarmom, cez smart-phone, alebo prostredníctvom internetu.

nb_NO