Projekcia elektrickej inštalácie a energetických zariadení

Projekcia a projektovanie elektrickej inštalácie, bleskozvodov, a energetických zariadení

Projekty pre domy, stavby, bytové domy, priemysel, a ostatné objekty.

Projektant elektrických zariadení pre rôzny druhy objektov a budov

Projekt elektroinštalácie a stým súvisiach zariadení a obvodov

Vyžiadať cenovú ponukuKontaktujte nás
 • Služby projekcie a projektovania elektrických zariadení, inštalácie a bleskozvodov , prípojok – výborná cena po celom území SR. sa zameriavajú na návrh a realizáciu elektrických systémov pre rôzne typy budov a objektov.
 • Projekt elektrických zariadení je činnosťou, pri ktorej sa vypracováva plán a návrh pre elektrické systémy v budovách a objektoch. Projektant elektrických zariadení analyzuje požiadavky zákazníka, vykonáva výpočty a navrhuje rozmiestnenie vedení, rozvodných skríň, zásuviek, osvetlenia a ďalších súčastí. Projektant zohľadňuje bezpečnostné normy, energetickú efektívnosť a optimálne fungovanie systému. Jeho práca zahŕňa tiež prípravu technickej dokumentácie, spoluprácu s ostatnými odborníkmi a dohľad nad realizáciou projektu. Projektant elektrických zariadení má za cieľ navrhnúť spoľahlivý a funkčný elektrický systém, ktorý vyhovuje potrebám a požiadavkám zákazníka. Vykonávame projekty vo všetkých rozsahoch :
 • Stavebné povolenie
 • Realizáčná projektová dokumentácia
 • Projekt skutočného vyhotovenia

Projekt elektrických zariadení zahrňa:

Kvalitný projekt = Konzultácia zo zákazníkom

Projekty pre rôzne druhy stavieb, od rodinných domov, cez polyfunkčné budovy, stavby, kancelárie, polyfunkčné budovy,priemyselné haly, a ostatné objekty

Rôzne druhy inštalácií a objektov sú pre nás výzvou a posúvajú nás ďalej

 • Spracovanie projektu v elektronickej podobe s následnou tlačou a odovzdanie v tlačenej podobe
elektrickú inštaláciu
rozvody elektriny
elektrické vypínače
zásuvkové a svetelné obvody
elektrické rozvádzače
priemyselné haly
dočasné staveniskové rozvádzače
Bleskozvod, bleskozvody, a ochrana pred bleskom
Rozmiestnenie technológie a zariadení

Miesto pôsobnosti :

 • Projekt obsahuje všetky náležitosti a povinné prilohy
 • Vyhotovenie jednopólovej schémy, protokol o určení vonkajších vplyvov, analýza rizík, posúdenie rizika, analýza výroby a spotreby
Vyžiadať cenovú ponuku
Projekt elektroinštalácie a bleskozvodov rodinné domy, firmy , priemysel
 • Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky, pričom zákazníkom z miest Zvolen, Detva, Banská Bystrica , Krupina, Lučenec ponúkame najrýchlejšiu dostupnosť revízie za najlepšie ceny.
 • Všetkým klientom sa snažíme vyjsť v ústrety prostredníctvom zliav a zmluvní partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu.
 • Pre veľké objekty je cena stanovená dohodou, s množstevnou zľavou.
 • Vypracovanie a odovzdanie dokumentácia v elektronickej a papierovej podobe

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu

reeltech@reeltech.sk

Táto kategória je zameraná na:

 1. Projekcia elektrických zariadení, Projektovanie elektrickej inštalácie, Projekčný plán, Projekčná dokumentácia, Projekčné schémy, Projekčné výkresy, Projektový tím, Projektový manažér, Projekčné parametre, Projekčný proces, Projekčné riešenie, Projekčné požiadavky, Projekčný rozpočet, Projekčná fáza,Projekčné služby, Elektrický systém, Elektrické vedenie, Rozvodná skriňa, Zásuvka, Osvetlenie, Elektrické zariadenie, Energetická efektívnosť, Bezpečnostné normy, Realizácia projektu, Technická dokumentácia, Inštalácia elektrických zariadení, Bleskozvod, Analýza rizika bleskových úderov, Pasívny bleskozvod, Uzemňovací systém, Projekt elektrickej prípojky, projekt trafostanice, porjekt energetických zariadení, projekt fotovoltika, projekt regulačnej stanice plynu, projekt elektroinštalácie domu, bytu, stupačky

Filip Hatas
Filip Hatas
2023-01-18
Profesionálny prístup, veľmi rýchle jednanie a spracovanie projektu za prijateľnú cenu.
Lenka Kolláriková
Lenka Kolláriková
2023-01-15
Veľká spokojnosť. Odporúčam!
milan Benkovsky
milan Benkovsky
2022-08-24
Oceňujem veľmi ústretový prístup pri vypracovaní Technickej správy, projektu elektrickej prípojky, vrátane prijateľnej ceny. Firmu odporúčam aj ďalším záujemcom ktorí potrebujú riešiť veci v tejto oblasti. Milan Benkovský

nb_NO