Revízia elektroinštalácie Zvolen, Detva a Banská Bystrica

V mestách Zvolen, Detva a Banská Bystrica poskytujeme naše služby bez nároku na cestovné náklady ! 

Tak isto vykonávame aj v iných mestách za zvýhodnených podmienok ako je Krupina, Lučenec, Brezno, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa. 

Vykonávame revízie všetkých elektrických zariadení, ako:

 • Revízia elektroinštalácie
 • Revízia bleskozvodu
 • Revízia elektrických spotrebičov
 • Revízia strojov
 • Revízia náradia
 • Revízie trafostanice
 • Revízie zariadení s nebezpečenstvom výbuchu
 • ostatné Revízie elektro, a elektroinštalácie

Tak isto vykonávame aj projekciu zariadení, disponujeme vlastným projektantom.

Projektant elektrickej inštalácie je odborník, ktorý má zodpovednosť za navrhnutie a plánovanie elektrickej inštalácie pre budovy a iné stavby. Tu je niekoľko činností, ktoré projektant elektrickej inštalácie zvyčajne vykonáva:

 1. Konzultácie s klientom: Projektant elektrickej inštalácie sa stretáva so zákazníkom a diskutuje s ním o jeho požiadavkách, cieľoch a potrebách v súvislosti s elektrickou inštaláciou.

 2. Plánovanie inštalácie: Projektant elektrickej inštalácie navrhuje plán pre inštaláciu a zohľadňuje požiadavky zákazníka, miestne predpisy a národné normy. To zahŕňa výber umiestnenia elektrických rozvodov, vedení, zásuviek, osvetlenia a iných komponentov.

 3. Výpočty: Projektant elektrickej inštalácie vykonáva výpočty, ktoré sú potrebné na určenie kapacity elektrickej inštalácie, ako je napríklad potrebný výkon, prechodnosť, impedancia, spotreba energie, náklady na inštaláciu atď.

 4. Výber vybavenia: Projektant elektrickej inštalácie vyberá vhodné vybavenie a komponenty, ktoré budú použité na inštaláciu, a zohľadňuje kvalitu, účinnosť a náklady.

 5. Kreslenie plánov: Projektant elektrickej inštalácie kreslí plány a schémy, ktoré popisujú celú elektrickú inštaláciu a zahŕňajú umiestnenie komponentov, prepojenia, súvisiace káblové trasy a spojenia.

 6. Príprava technickej dokumentácie: Projektant elektrickej inštalácie prichystáva technickú dokumentáciu, ktorá zahŕňa podrobnosti o návrhu, plánoch, výpočtoch, výbere vybavenia a podobne.

 7. Koordinácia práce s ostatnými odborníkmi: Projektant elektrickej inštalácie pracuje s ostatnými odborníkmi, ako sú stavební inžinieri, architekti a technici, aby zabezpečili, že elektrická inštalácia bude integrovaná do celkového návrhu budovy alebo stavby.

 8. Overovanie a testovanie: Projektant elektrickej inštalácie over.

hu_HU