Priemysel a výrobné, skladovacie Haly

Elektrické Inštalácie Výrobných Hál A Komplexov

Zameriavame sa na výrobné podniky, priemyselné haly, skladové a iné priestory, kde vykonávame:

 • Revízie elektrickej inštalácie
 • Revízie bleskozvodu (aj aktívneho)
 • Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
 • Revízie strojov a strojových zariadení
 • Revízie trafostaníc, distribučných zariadení
 • Termovízie potrebné k auditu
 • Revízie výbušných častí - lakovne, striekacie boxy
 • Revízie akumulátorovní
 • Revízie robotov a robotických zariadení
 • Plynové kotolne
 • Vonkajšie osvetlenie

Keďže vieme, že vo výrobe je prvoradá výrobná činnosť, výkon našich služieb prispôsobujeme prianiam zákazníka tak, aby bol celý výrobný proces ovplyvnený čo najmenej. Vieme sa podieľať na úradných skúškach a periodických kontrolách. Naše činnosti v halách prispôsobujeme bezpečnosti práce a prevádzke zariadení. Náš revízny technik na vysoké napätie dokáže kompletne zrevidovať trafostanicu a všetky súčasti zariadení a vypracovať miestny prevádzkový predpis. Problém nám nerobí ani revízia antistatických podlách ESD a izolačný odpor podláh a stien. Vykonávame aj revíziu elektrickej inštalácie pre zdravotnícke priestory.

Pri revízii pracovného stroja kontrolujeme aj kompletnosť projektovej dokumentácie a správnosť manuálu stroja, v prípade záujmu ho vieme vypracovať.

Vykonávame aj revízie fotovoltaických elektrární, kogeneračných jednotiek, výbušných zariadení a vysokého napätia na celom území Slovenska.

Naše služby pravidelne poskytujeme v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Žiar nad Hronom, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Liptovský Mikuláš, Žilina, Ružomberok, Levoča, Levice, Komárno a Lučenec. 

sv_SE