Electrical installations

Carry out wiring work all ranges.

– Production of

– House installations and intelligent houses! ! !

– lightning

– Data Network (Network)

– lighting

– sound

ReelTech s.r.o technologické riešenia, Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky, termovízne meranie, elektroinštalácie, dátové siete )zabezpečovacie a kamerové systémy. EZS & CCTV, Snímanie objektov počas výstavby. ReelTech Ltd. technological solutions, special inspections and testing of electrical equipment ( revizie, Verification, Prufungen, revisoin and testings electrical instalations, verification, termovision testing, Revisionen und Kontrollen ) testing Photovoltaic power plant, Electroinstalations, lightning, …

nb_NO