Meranie poruchy káblov

Naša firma disponuje kvalitným meracím prístrojom na meranie dĺžky káblov a vodičov, ktorý dokáže zamerať poruchu na kábli až do vzdialenosti 3km!

Vhodný je na vyhľadávanie porúch na silových, koaxiálnych, ale aj telekomunikačných kábloch, a to vďaka možnosti nastavenia impedancie 25Ω, 50Ω, 75Ω a 100Ω.

meranie poruchy na kábli

Dostupné merania:

  • meranie dĺžky káblov
  • meranie poruchy na kábloch
  • zameranie skratu na kábli

Reflektometer je skvelý nástroj na uľahčenie lokalizácie poruchy na vodičoch a kábloch s presnosťou až 1m!

it_IT