Elektroinštalácie a bleskozvody

Kompletné Elektroinštalačné Práce A Bleskozvody

  • kompletné elektroinštalačné práce
  • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
  • montáž a oprava bleskozvodov
  • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
  • rekonštrukcie elektroinštalácie
  • montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov a rozvodných krabíc
  • zapájanie spotrebičov
  • výmena starých a inštalácia nových vedení
  • výmena starých a inštalácia nových vedení
it_IT