ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Revízia spoločných priestorov bytového domu

Chodby, práčovne, kočikárne, stupačkové vedenie, osvetlenie

Revízia bleskozvodu bytovky

Zvody, uzemnenie, svorky, podpery, celková ochrana pred bleskom

Základná údržba vykonávaná počas revízie

Svorky, spoje, čistenie, ochrana pred požiarom

Revízia bytového domu

Odborná prehliadka elektroinštalácie

Vykonávame revízie spoločných priestorov a stupačkového vedenia bytového domu / bytovky. Medzi naše silné stránky patrí komplexné preverenie elektrickej inštalácie, kontrola stupačkového vedenia , základná údržba a návrh riešení. 

Výstupným dokladom je revízna správa od autorizovaného revízneho technika. 

Revízia bleskozvodu bytového domu
Základná údržba
Odborná prehliadka elektroinštalácie

Revízna správa

Pre bytové domy a spoločenstvá bytových domov poskytujeme všetky služby spojené s elektotechnickou činnosťou a bleskozvodmi - revízie, opravy a montáže. 

Vykonávame pravidelné kontroly bytových domov a revízie spoločných priestorov elektroinštalácie. Zároveň vykonávame revízie bleskozvodov a zhodnotenie stavu ochrany pred bleskom. Výstupným dokladom je revízna správa od autorizovaného revízneho technika. 

Naša firma pôsobí na celom území Slovenska. V regiónoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica a Krupina nezapočítavame dopravné náklady. 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search