ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Revízia obnoviteľných zdrojov

 

Naši pracovníci majú dlhoročnú prax s Odbornými prehliadkami a Odbornými skúškami bioplynových a kogeneračných elektrární. Tie, ako obnoviteľné zdroje energie, prešli v priebehu posledných rokoch veľkým rozšírením a modernizáciou. Tieto zariadenia majú prísnejšie kritériá na kontroly a prácu v nich. Náš revízny technik pre výbušné prostredie je plne zaučený a má prax s revíziami týchto zariadení.

Bioplynové elektárne - revízia

Tieto elektrárne sa revidujú pomerne často, najmä z dôvodu nebezpečenstva výbuchu. Motorické časti a bleskozvod patria medzi najcitlivejšie časti týchto zariadení.

V prípade záujmu o revíziu bioplynovej elektrárne nás neváhajte kontaktovať.

 

Kogeneračná jednotka / elektráreň - revízia

Podobne ako v prípade ostatných obnoviteľných zdrojov energie, dokážeme kvalitne zrevidovať elektrické časti týcto vysokoúčinných zariadení. 

 

 

 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Najčítanejšie

Fotogaléria

Search