ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

revízia spotrebičov - predlžovacích prívodovElektrické spotrebiče a náradie musia zodpovedať predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaním údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok alebo, inak povedané, vykonanie revízie elektrických spotrebičov, náradia, prístrojov a strojov ustanovených osobitnými predpismi § 13 ods. 3, Zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(Zákon č. 309/2007 Z. z., Zákon č. 140/2008 Z. z.), čím musí byť zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

 

Zamestnávateľ je povinný vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov, medzi ktoré patrí aj revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

 naša revízia elektrických spotrebičov, náradia zahŕňa:

- revíznu kartu elektrického ručného náradia

- protokol o revízii elektrického ručného náradia

- revíznu správu spolu zo zoznamom s príslušnými dokumentmi.

Elektrické ručné náradie a spotrebiče musia byť pri svojej činnosti bezpečné. Každé elektrické ručné náradie používané v prevádzke musí prejsť pravidelnou kontrolou a pravidelnou revíziou v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Revíziu na elektrickom ručnom náradí / spotrebiči je potrebné vykonať aj po každej oprave pred uvedením zariadenia do prevádzky. Kontroly a revízie elektrického ručného náradia počas ich používania sa vykonávajú podľa STN 33 1600, kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania sa vykonávajú podľa STN 33 1610. Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov vykonávame meracími prístrojmi na mieste ich hlavného používania

 

Lehoty revízií elektrického ručného náradia a revízií elektrických spotrebičov:

Skupina

Trieda elektrického náradia

I.

II. a III.

A

6 mesiacov

12 mesiacov

B

3 mesiace

6 mesiacov

C

2 mesiace

3 mesiace

 

revízia ručného náradia


Skupiny náradia podľa používania

A - s náradím sa pracuje len občas (max. do 100 prevádzkových hodín za rok)

B - s náradím sa pracuje často, ale krátkodobo (100 až 250 prevádzkových hodín za rok)

C - s náradím sa pracuje často a dlhšiu dobu (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok)

 

 

 

 

Lehoty kontrol a revízií elektrických spotrebičov:

Skupina elektrických spotrebičov

revízia spotrebiča držaného v ruke

revízia prenosného spotrebiča

revízia neprenosných a pripevnených spotrebičov

Kontrola

Revízia

Kontrola

Revízia

Kontrola

Revízia

A

Vždy pred ich vydaním používateľovi

B

Pred použitím

1 x za 3 mesiace

Pred použitím

1 x za 3 mesiace

Pred použitím

1x za 6 mesiacov

C

Pred použitím

1x za 6 mesiacov

Pred použitím

1 x za 12 mesiacov

Pred použitím

Podľa STN 33 1500:2007

D

1x za týždeň

1x za 12 mesiacov

1x za 1 mesiac

1 x za 12 mesiacov

1x za 3 mesiace

Podľa STN 33 1500:2007

E

1 x za mesiac

1x za 12 mesiacov

1x za 6 mesiacov

1 x za 24 mesiacov

1x za 12 mesiacov

Podľa STN 33 1500:2007

Rozdelenie elektrických spotrebičov:

· elektrické spotrebiče držané počas normálneho používania v ruke (sú najnebezpečnejšie)

· prenosné spotrebiče do 18 kg (nie sú trvalo pripojené - patrí sem aj osobný počítač)

· neprenosné spotrebiče, ťažšie ako 18 kg.

revízia spotrebičovRozdelenie elektrických spotrebičov do skupín pre potreby revízie:

· skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi

· skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore

· skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti

vo vnútorných priestoroch

· skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby,

hotely a pod.)

· skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

 

 

 

Vykonávame všetky potrebné merania spotrebičov a náradia. Medzi najzákladnejšie patrí:

meranie odporu ochranného revízia pracovných strojovvodiča (RPE)

meranie izolačného odporu (RIZ)

meranie náhradného unikajúceho prúdu (ID) – náhradnou metódou

meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom (IPE)

meranie dotykového prúdu (IF)

meranie rozdielového unikajúceho prúdu ()

 

Zjednodušený cenník revízie elektrických spotrebičov a náradia:

 

Druh Revízie

Cena v EUR od:

Elektrické ručné náradie

3,50

Elektrický spotrebič

3,40

Motory a točivé stroje

3,35

Termovízne meranie strojov

30

Po-revízne opravy

dohodou

 

 Čo všetko sa kontroluje?

 • podrobná prehliadka a zistenie stavu elektrického ručného náradia
 • pripojenie ochranného vodiča PE
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor) - izolačný stav
 • skúšku chodu  a funkčnosti náradia
 • vypracovanie revíznej karty o OPaOS elektronáradia a spotrebiča

Aké sú napríklad elektrické ručné náradia ?

Elektrické ručné náradia sú napríklad:

 • Brúsky a rozbrusovačky (diamantové, excentrické, vibračné, uhlové, stolové, dvojkotúčové, pásové, priame a iné)
 • Píly, a rezacie náradie (priamočiare, kotúčové, stacionárne, univerzálne a iné)
 • Vŕtačky (príklepové, kladivá, stojanové a iné)
 • Frézy (horné, jednoročná, frézka a iné)
 • predlžovačky
 • Hoblíky
 • Klincovačky
 • predlžovacie prívody
 • Hobľovačky a zrovnávače
 • príklepová náradie
 • stavebné náradie
 • náradie v dielni
 • kuchynské náradie a náčinie

Evidencia pomocou čiarových kódov

Pre zákazníkov vykonávame aj evidenciu zariadení pomocou jedinečných čiarových kódov, ktoré sa pridelia počas revízie. Následne je možné presne typizovať zariadenie a tento jedinečný kód je možné použiť na invertarizáciu. Evidenčná karta spotrebiča a náradia bude obsahovať náš jedinečný kód, čo v prípade kontroly eliminuje zbytočné nepríjemnosti.

Pre všetkých klientov sa snažíme výjsť v ústrety prostredníctvom zliav a zmluvní partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu. Pre väčšie množstvo spotrebičov a zriadení je cena stanovená s množstevnou zľavou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na telefónnom čísle 0901 703 235 

 

Kto je povinný vykonávať  revízie el. spotrebičov a náradia ?

Zákon č. 124/2006 Z.z. ods.1 §9 "Kontrolná činnosť"  , hovorí že  zamestnávateľ je povinný:

Dodržiavať všetký právne predpisy a normy  a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a zabezpečiť správanie na pracovisku, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; a to hlavne odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení inak nazívané aj revízie .celé znenie nájdete na www.zakonypreludi.sk

 §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.Citované z www.zakonypreludi.sk

Teda z uvedného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) inak nazvané. revízie a kontroly na VTZ elektrickom, na elektrických spotrebičoch, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Táto téma je zameraná ná: revízie elektrických spotrebičov, revízie spotrebičov cena, revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia, protokol o revízii ručného náradia, revízna karta elektrického ručného náradia,protokol o kontrole elektrického spotrebiča, protokol o revízii ručného náradia,revízna karta elektrického ručného náradia, evidenčná karta elektrického ručného náradia, protokol o revízii ručného náradia,revízna karta elektrického ručného náradia,revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia,revízie elektrických spotrebičov, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Výrobná hala, Podnik, Evidencia,priemysel

ReelTech na Google+

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search