ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Inštalácia

Revízia Prípojky
35€
Revízia bleskozvodu
 • cena za zvod
od 15€
Termovízne meranie
od 20€
Revízia bytu
od 40€
Revízia prevádzok
Revízia domu
od 120€
Priemyselné parky

Bleskozvod

Bleskozvod
 • Uzemnenie
 • Podpery
 • Meranie
 • Vizuálna kontrola
15€
Bleskozvod objektov
 • Priemyselný objekt
 • Rodinný dom
 • Výrobná Hala
 • Sklad
od 50€

Priemysel

VN, Trafostanice, Vedenia
 • Revízia transformátora
 • Prípojka VN
 • VN rozvádzačov
 • VN rozvodov
od 125€
Fotovoltaické elektrárne
 • Strešné inštalácie
 • Veľké fotovoltické elektrárne
 • Trafostanice
 • Bleskozvod a uzemnenie
od 100€
Stroje
 • Všetky druhy strojov
 • Pracovné návody
 • Schémy
 • Revízie
 • Odborné posudky
Návody strojov
 • Vypracovanie návodu pracovného stroja
 • Technický preklad návodu
 • Editácia
 • Tvorba

Revízia spotrebičov

Revízia elektrických spotrebičov
od 2,2€
Stroje

Všetkým klientom sa snažíme výjsť v ústrety a prostredníctvom zliav získajú naši zmluvní partneri najlepšie ceny a prvotriednu technickú podporu. Pre veľké objekty ponúkame množstevnú zľavu, cena je stanovená dohodou. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo na telefónnom čísle 0901 703 235

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Najčítanejšie

Fotogaléria

Search