ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

 

Našim klientom sa snažíme poskytnuť čo najlepšie služby

Preto ponúkame aj služby vykonania Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky / revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v čo najrýchlejšom čase. Naša služba Revízia do 24 hodín obsahuje nadštandardné služby a dodanie revíznej správy do 24 hodín, pričom službu sme schopní zrealizovať na celom území Slovenska.

Služba sa štandardne využíva v týchto situáciách:

 • revízie bleskozvodu Banská Bystrica
 • revízie bleskozvodov Detva
 • revízia bleskozvodov Zvolen
 • revízia elektrických zariadení Banská Bystrica
 • revízia elektrických zariadení Detva
 • revízia elektrických zariadení Zvolen
 • elektrorevízia Slovenská republika
 • revízia elektrických spotrebičov
 • revízia elektrického náradia
 • revízie pracovných strojov

 

V prípade vzdialenejších miest, ktorými sú napríklad Bratislava alebo Košice, sme schopní po dohode s prevádzkovateľom a po dodaní potrebných podkladov vykonať revíziu a meranie v krátkom čase a v nasledujúci deň vieme odovzdať dokončenú revíznu správu.

Čo je potrebné k tejto službe?

K Odbornej prehliadke a Odbornej skúške elektrickej inštalácie je nutné zaistiť :

 1. Vstup do priestoru / areálu aj mimo pracovný čas
 2. Dokumentáciu v elektronickej a v tlačenej podobe
 3. Protokol o určení vonkajších vplyvov
 4. Technika, ktorý na zariadení pracuje, pozná všetky súčasti kontrolovaného zariadenia a bude sprevádzať nášho revízneho technika počas celého merania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Najčítanejšie

Fotogaléria

Search