ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Káždá fotovoltická elektráreň musí byť legalizovaná a prihlásená na distribúciu
a my vám to vieme zabezpečiť

Projekt a dokumenty

Vypracuváme projektové dokumentácie na mieru pre vaše projekty, nové prípadne už k existujúcim zariadeniam

Revízia a kontrola technického stavu

Káždá fotovoltaika sa musí podrobiť kontrole technického stavu : Odbornej prehliadke a odbornej skúške / Revízií kde sa preverí technický stav zariadenia a zapojenie

Žiadosť na distribúciu (ZSD, SSD. VSD )

Každá distribúcia ma samostatný postup prihlásenie zdroja, podľa ktorého sa postupuje

Stručný postup

Podanie žiadosti o pridelenie
Podpísanie zmluvy a prehlásenie výrobcu o zodpovednosť za odchýlku
Zhotovenie zdroja
Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky
Oznámenie o prevádzke malého zdroja
Výmena elektromera a spustenie zariadenia

Ako na legalizáciu a prihlásenie vašej FVE?

Legalizácia fotovoltickej elektrárne závisí na konkrétnych zákonoch a predpisoch platných v danom regióne na Slovensku rozdelených podľa regionouv.

Západné slovensko: ZSD / ZSE

Stredné Slovensko: SSD / SSD

Východné Slovensko: VSD / VSE

 

Tu je všeobecný postup pre legalizáciu fotovoltickej elektrárne:

  1. Zistite právne požiadavky: Zistite, aké právne predpisy a požiadavky platia v danej lokalite pre fotovoltické elektrárne. Tieto informácie by mohli byť k dispozícii na webových stránkach miestnych orgánov alebo príslušných regulačných orgánov.

  2. Navrhnite fotovoltickú elektráreň: Navrhnite svoju fotovoltickú elektráreň na základe miestnych požiadaviek. To zahŕňa výber miesta, veľkosť elektrárne, typ solárnych panelov, káblov a inštalácie.

  3. Získajte povolenie: Po navrhnutí fotovoltickej elektrárne, bude potrebné získať povolenie od miestnych orgánov. Môže byť potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie a povolenie od miestnych orgánov pre ochranu životného prostredia. Na získanie povolenia sa môže vyžadovať posúdenie vplyvu na životné prostredie.

  4. Zapojte sa do distribučnej siete: Musíte sa spojiť s miestnymi distribučnými sieťami, aby ste mohli predávať svoju elektrinu.

  5. Zaregistrujte svoju fotovoltickú elektráreň: Zaregistrujte svoju fotovoltickú elektráreň s príslušnými orgánmi. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zaplatiť poplatky a daňové povinnosti.

  6. Vybudujte fotovoltickú elektráreň: Po získaní všetkých potrebných povolení a schválení môžete začať s výstavbou svojej fotovoltickej elektrárne.

  7. Udržujte a monitorujte svoju fotovoltickú elektráreň: Musíte monitorovať a udržiavať svoju fotovoltickú elektráreň, aby ste zabezpečili jej optimálnu výkonnosť a aby bola v súlade s miestnymi predpismi.

Je dôležité si uvedomiť, že proces legalizácie fotovoltickej elektrárne môže byť pre každú lokalitu iný, a preto je dôležité dôkladne sa oboznámiť s miestnymi zákonmi a predpismi.

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search