ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Inventarizácia majetku

Vykonávame inventarizáciu majetku pomocou jedinečnej technológie a evidencie

Inventarizácia majetku

Nechajte vaše starosti na nás!

V Zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa pojednáva o inventarizácii krátkodobého a dlhodobého majetku a inventarizácii drobného majetku.

Tento zákon o účtovníctve vyžaduje, aby každá firma mala vytvorený vlastný vnútorný predpis o inventarizácii. K tomu je potrebné preukázať, že majetok firmy existuje a v akých množstvách. Z toho dôvodu je potrebná fyzická inventarizácia majetku, pri ktorej dôjde k prekontrolovaniu každej položky hmotného majetku.

Inventúra predstavuje pre firmy častokrát zdĺhavý a náročný proces, pri ktorom je potrebné zakúpiť potrebné vybavenie, zaškoliť zamestnancov a využiť ich pracovný neefektívne. Alebo im musíte zaplatiť nadčasy, aby nebol ohrozený chod firmy a inventúra bola vykonaná po ich riadnej pracovnej dobe.

 

Naša spoločnosť Vám vďaka zodpovednému prístupu a modernej technológii ponúka vysokú presnosť a efektivitu inventúry Vášho majetku.

Vykonávame plnohodnotnú inventúru hmotného majetku zodpovednou fyzickou kontrolou a následné komplexné zavedenie inventarizačného systému prostredníctvom čiarových kódov.

 • Klient dostanete do rúk vypracovaný kompletný a prehľadný  inventárny zoznam stavu majetku v elektronickej aj písomnej forme
 • Zozbierané informácie o majetku budú ihneď elektronicky spracované najmodernejšou technológiou
 • Podľa požiadaviek klienta možno majetok systematicky kategorizovať podľa lokality (poschodie, oddelenie, prevádzka, hala ... )
 • Označený majetok môže prostredníctvom kódu niesť aj podrobnejšie informácie (typ, umiestnenie, technické údaje, výrobné číslo a pod. )
 • Majetok bude označený jedinečným čiarovým kódom na kvalitnom plastovom štítku

Výhody:

 • Inventarizáciu vykonávame pomocou modernej technológie
 • Odčítavanie pomocou čítačky čiarových kódov
 • Nenájdený majetok fyzicky a systematicky dohľadáme
 • Zistené nedostatky pri označení majetku odstránime zavedením nového označenia alebo obnovením predošlého označenia
 • Pri inventarizácii možno k predošlým údajom doplniť podrobnejšie informácie o majetku (typ, umiestnenie, technické údaje, výrobné číslo a pod.)
 • Dáta zozbierané inventúrou sú ihneď elektronicky spracované
 • Klient dostane inventúrny zoznam v prehľadnej elektronickej aj písomnej forme
Our mission

Naša ponuka:

 

 • Kompletná kontrola majetku
 • Označenie majetku kódom
 • Kategorizácia a umiestnenie
Our vision

Opakovaná inventarizácia:

Realizujeme inventarizáciu dlhodobého majetku už označeného vlastným čiarovým kódom.

We help businesses innovate and grow & Let's deliver
the right solution for your business.

Ponúkame kvalitnú inventarizáciu

Tak, aby naši zákazníci mali prehľad o stave majetku

Zistenie požiadaviek:

Zistenie požiadaviek:

Zisťujeme požiadavky klientov, aby naše služby vyhovovali ich konkrétnym potrebám

Označenie:

Označenie:

Každú položku označíme unikátnym kódom

Fyzická kontrola:

Fyzická kontrola:

Vykonávame fyzickú kontrolu majetku, presné vyhodnotenie a evidenciu

Analýza a dáta:

Analýza a dáta:

Analýza a spracovanie dát v elektronickej podobe

Let's deliver the right solution for your business.

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search