Revízia a Revízna správa do 24 hodín

Našim Klientom Sa Snažíme Poskytnuť Čo Najlepšie Služby

Preto ponúkame aj služby vykonania Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky / revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v čo najrýchlejšom čase. Naša služba Revízia do 24 hodín obsahuje nadštandardné služby a dodanie revíznej správy do 24 hodín, pričom službu sme schopní zrealizovať na celom území Slovenska.

Služba sa štandardne využíva v týchto situáciách:

 • revízie bleskozvodu Banská Bystrica
 • revízie bleskozvodov Detva
 • revízia bleskozvodov Zvolen
 • revízia elektrických zariadení Banská Bystrica
 • revízia elektrických zariadení Detva
 • revízia elektrických zariadení Zvolen
 • elektrorevízia Slovenská republika
 • revízia elektrických spotrebičov
 • revízia elektrického náradia
 • revízie pracovných strojov

V prípade vzdialenejších miest, ktorými sú napríklad Bratislava alebo Košice, sme schopní po dohode s prevádzkovateľom a po dodaní potrebných podkladov vykonať revíziu a meranie v krátkom čase. V nasledujúci deň vieme odovzdať dokončenú revíznu správu.

Čo Je Potrebné K Tejto Službe?

K Odbornej prehliadke a Odbornej skúške elektrickej inštalácie je nutné zaistiť :

 1. Vstup do priestoru / areálu aj mimo pracovný čas
 2. Dokumentáciu v elektronickej a v tlačenej podobe
 3. Protokol o určení vonkajších vplyvov
 4. Technika, ktorý na zariadení pracuje, pozná všetky súčasti kontrolovaného zariadenia a bude sprevádzať nášho revízneho technika počas celého merania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 

sk_SK