Servis, audit a kontrola fotovoltických elektrární

Servis a udržba Fotovoltiky reeltech

Postaviť fotovoltaickú elektráreň je v dnešných časoch veľmi výhodné  a efektívne rozhodnutie, avšak udržať ju v prevádzke pri plnom výkone a kvalite je oveľa dôležitejšie. Stáva sa, že firma či domácnosť si postaví elektráreň na základe projektu s malými zmenami resp. chybami, a tak sa môže stať, že elektráreň postupne stráca na výkone alebo ju sprevádzajú časté poruchy meničov, poistiek či iných komponentov.

Našou hlavnou náplňou je nielen fotovoltickú elektráreň navrhnúť (naprojektovať), ale po výstavbe sa Vám o ňu aj radi postaráme. 

V rámci prevádzky a servisu Vám vieme ponúknuť nasledovné služby:

 • online monitorovanie chodu fotovoltaickej aplikácie a mesačné vyhodnocovanie výroby a výkonnosti;

 • sprístupnenie monitorovacieho softvéru pre konečného užívateľa a jeho zaškolenie;

 • energetickú administratívu:

 • kompletné prevzatie všetkých činností ako je periodická príprava podkladov, podávanie žiadostí a výkazov pre všetky subjekty ako sú ÚRSO, OKTE, Distribučné spoločnosti a subjekty obchodujúce s elektrickou energiou;

 • registráciu fotovoltaickej aplikácie a konečného užívateľa v OKTE a pravidelné zasielanie výkazov do systému;

 • zastupovanie konečného užívateľa voči štátnym inštitúciám ako je stavebný úrad, colný úrad atď;

 • hotline pohotovostný servis 24/7 s nástupom odstraňovania porúch do 24 hodín;

 • záručný servis: bezodplatne do 24 mesiacov v rámci záručnej doby na celé dielo aj s výmenou vadných zariadení;

 • preventívnu údržbu a profylaktiku zariadení v rámci záručnej doby:

 • 12 mesačnú perodickú kontrolu stability podporných konštrukcií a uchytenia fotovoltaických modulov;

 • 12 mesačnú periodickú diagnostiku stavu fotovoltaických striedačov, uťahovanie spojov a svorkovníc a výmenu vzduchových filtrov;

 • online periodické sledovanie a diagnostiku stavu a chybových hlásení fotovoltaických striedačov.

 • Technický audit už existujúcich fotovoltických elektrární, zhodnotenie technického stavu, spísanie nedostatkov, a návrh riešení. 
 • Kontrola , zhodnotenie stavu a analýza výroby, technického stavu, dodržanie bezpečnosti zariadenia.

Mnohokrát sa však stretávame s ľuďmi, ktorí považujú monitoring za zbytočný. Opak je však pravdou. Správny typ monitoringu dokáže chybu na zariadení identifikovať takmer okamžite, čo umožní rýchle vyhodnotenie poruchy a následnú reakciu v podobe opravy danej poruchy. Odchýlky výkonu jednotlivých invertorov sa často nedajú vyhodnotiť hneď, ale v priebehu pár dní je technik informovaný o funkčnosti jednotlivých invertorov, prípadne sekcií fotovoltaickej elektrárne. Po sledovaní monitoringu a zistení poruchy sa následne môže vykonať náprava správnym nastavením a opravou všetkých nedostatkov a priebeh výkonu sa stane opäť lineárnym, bez akýchkoľvek výpadkov a strát na výkone, Berte teda na vedomie, že odovzdaním fotovoltaickej elektrárne sa naša spolupráca nemusí končiť, radi vám poskytneme ďalšie alternatívy ako efektívne využívať nielen solárnu energiu, ale taktiež ako pomocou iných riešení znižovať svoje výdavky za energie. Po inštalácii sme vám k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne fungovania elektrárne. V prípade akéhokoľvek vzniknutého problému nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu reeltech@reeltech.sk alebo telefonicky 0901 703 235. 

 

it_IT