ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Transformátor_VN.jpg

Revízia a údržba trafostanice

-  čo všetko sa má vykonať pri revízii a údržbe trafostanice vysokého napätia?

Ak vaša firma alebo podnik eviduje v majetku trafostanicu, je nutné, aby sa o ňu starala, pričom je dôležité, aby sa pre správny chod vykonali všetky činnosti potrebné na revíziu a údržbu.

Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na komplexnú údržbu a kontrolu všetkých zariadení tak, aby sa zistil presný stav a predišlo tak poruchám.

Medzi základné činnosti patrí:

 - kontrola tranformátora - kontrola tesnosti, izolátorov, teploty a správneho nastavenia hodnôt istiacich prvkov;

- kontrola rozvodov VN - kontrola VN rozvádzačov, príslušenstva, poistiek, úsekového vypínača a ďalších komponentov;

- kontrola NN rozvodov - kontrola rozvádzača nízkeho napätia, istenia, teploty spojov;

- kontrola uzemnenia;

- kontrola bezpečnostných upozornení a výstražných nápisov;

- kontrola dokumentácie;

- kontrola Miestnych prevádzkových predpisov;

- mnohé ďalšie činnosti, ktoré majú preveriť stav trafostanice.

viac sa dočítate v našom článku: Revízia VN a B

 

Trafostanica_VN.jpg

 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search