Revízia Vysokého napätia a výbušného prostredia

 

Disponujeme pracovníkmi vyškolenými na prácu a revízie vysokého napätia a výbušného prostredia.

Revízia VN 

Odborná Prehliadka Odborná Skúška VN prípojok , trafostaníc a VN vedení nie je pre nás žiadny problém. naší pracovníci majú dlhodobé skúsenosti práve s takýmito zariadeniami.

medzi naše bežné činnosti patrí Odborná Prehliadka a Odborná Skúška : Revízia prípojky vysokého napätia, revízia trafostanice 22kv, revízia vedenia  vysokého napäťia

 

Revízia výbušné prostredie

Výbušné prostredie a elektrické časti sú prísne kontrolované a musia byť často revidované preto je nutné jednotlivé časti dôkladne zrevidovať.

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti práve s tymito druhmi prostredia. A vykonívali aj východiskové OPaOS / Revízie pre Bioplynové elektrárne , kogeneračné jednoty, regulačné stanice plynu.

 

 

Výkon Východiskových a periodických kontrol Vysokého napätia môžete kedykoľvek nechať na nás.

 

 revízia VN