Revízia bleskozvodu

Ochrana pred Bleskom ( LPS ), Revízia Bleskozvodu a vnútorná ochrana pred bleskom ( LPMS ) v praxi označovaná ako Odborná Prehliadka a Odborná Skúška / revízia Bleskozvodu a všetkých súčastí, ktoré chránia objekt pred účinkami atmosferickej elektriny ako sú zvody bleskozvodu , zachytávacie tyče a pod.

 

Vykonávame

- Revízia bleskozvodu : všetkých budov.

- Revízia aktívneho bleskozvodu - na základe typu aktívnej hlavice dodáme aj test hlavice.

Revízie bleskozvodov a posúdenie stavu sa vykonáva meraním a komplexnou kontrolou sústavy bleskozvodnej sústavy. Pričom zvod nemôže vykazovať väčší zemný odpor ako 10 Ω pri zhoršených zemných podmienkach odpor 15 Ω. V niektorých prípadoch sa posudzuje aj celá sústava to sa vykonáva celkovým meraním celej sústavy a porovnaním s vypočítanou hodnotou, ktorá sa počíta za pomoci vlastného vzorca a nie aritmetický priemer ako prezentujú niektorí Revízni technici .

Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný k zníženiu fyzických škôd spôsobeným úderom blesku do objektu. Jeho obsahom je ochrana pozostávajúca z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom - laicky povedané Bleskozvod. Je dôležité aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodným zariadením) boli skontrolované – prehliadnuté a meraním overené ich hodnoty. Odbornú prehliadku LPS má vykonať odborník v ochrane pred bleskom podľa požiadaviek STN EN 62305-3 - vonkajšia ochrana, STN EN 62305-4 - vnútorná ochrana.

Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám 
ochrany pred bleskom Príklady možného zatriedenia objektov: 

LPS I. nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
LPS II. školy, supermarkety, katedrály
LPS III. obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
LPS IV. objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Naša hlavná činnosť je montáž a revízia pre klasické bleskozvody ale aj aktívne bleskozvody s kontrolou a meraním prepäťových ochrán.

Naša činnosť Odbornej Prehliadky a Odbornej Skúšky / Revízie Bleskozvodu ( LPS ) pozostáva z týchto činností:

  • Meranie zvodov bleskozvodu ( Hromozvod )
  • Meranie uzemňovacia sústavy
  • Meranie Prechodového odporu
  • Kontrola všetkých súčastí bleskozvodu
  • Vizuálna prehliadka
  • Doplnkové meranie a kontrola
  • Vypracovanie a odovzdanie správ o Východiskovej alebo Periodickej Revíznej správ
  • Ochrana proti prepätiu ( prepäťové ochrany inak označovaná aj ako: "prepätovka")

 

Lehoty vykonávania periodických Odborných Prehliadok a Odborných skúšok / Revízií sú popísané v nasledovnej tabuľke ktorá sa riadi podľa vyhlášky 398/2013, ktorá mení a dopĺňa 508/2009:

Druh objektu a zariadenia

Lehota (roky)

b) Revízia Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny / revízia bleskozvodov

1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru

2

2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

2

3. ostatný objekt

5

c) Rebízia Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny / revízie bleskozvodov

1. hladina ochrany LPL I a II

2

2. hladina ochrany LPL III a IV

4

3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

1


V tabuľke je viditeľné základné rozdelenie objektov a vykonávanie periodickej revízie v rokoch . V prípade ak sa na nachádza neštandardné prostredie tak tieto lehoty môžu byť kratšie.

Zjednodušený cenník, orientačný Odbornej prehliadky a odbornej skúšky / revízia bleskozvod cenník:

Druh Revízie

Cena v EUR od:

Zvod bleskozvodu

15

Spojitosť

2,50

Kontrola zariadení

Podľa PD

Pre všetkých klientov sa snažíme výjsť v ústrety za pomoci zliav a zmluvný partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu.. Pre veľké objekty je cena stanovená dohodou s množstevnou zľavou. A pre klientov z Banskobystrického kraja ako napríklad z miest Zvolen , Detva , Banská Bystrica vieme revíziu bleskozvodu vykonať do 24 hodín.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo na telefónnom čísle 0901 703 235

ReelTech na Google+

 

Táto kategória je zameraná na : revízie bleskozvodov, revízie bleskozvodov cena, revízie bleskozvodov ako často, revízie bleskozvodov cenník, revízie aktívnych bleskozvodov, revízia aktívneho bleskozvodu, revízia aktívnych bleskozvodov,, revízny technik , meranie bleskozvodu, meranie uzemnenia, revízia blekozvodu , revízia ochrany pred bleskom, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, správa o revízii bleskozvodu, revízna správa bleskozvodu, revízia aktívneho bleskozvodu, revízie bleskozvodov lehoty, správa o revízii bleskozvodu,revízia bleskozvodu, revízie bleskozvodov lehoty, správa o revízii bleskozvodu, revízna správa bleskozvod,revizny technik bleskozvod , Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

© Copyright 2017. All Rights Reserved, ReelTech s.r.o Webdesign by Initpro.sk

Search

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Ďakujeme.

Súhlasím