Revízia Vysokého napätia a výbušného prostredia

 

Disponujeme pracovníkmi vyškolenými na prácu a revízie vysokého napätia a výbušného prostredia ATEX).

Revízia VN

Odborná Prehliadka Odborná Skúška VN prípojok , trafostaníc a VN vedení nie je pre nás žiadny problém. naší pracovníci majú dlhodobé skúsenosti práve s takýmito zariadeniami.

medzi naše bežné činnosti patrí Odborná Prehliadka a Odborná Skúška : Revízia prípojky vysokého napätia, revízia trafostanice 22kv, revízia vedenia vysokého napäťia.

Vykonávame aj komplexnú udržbu trafostanice, meranie transformátora, meranie prípojok vysokého napätia. Nerobia nám problém ani stožiarové a ani kioskové trafostanice. 

Údržba trafostanice je veľmi dôležitá pre váš podnik nakoľko dodáva energiu do celého podniku. Mení napätie štandardne 22kv na 400V , obsahuje VN rozvodnu, transformátor a ochrany siete.

 

Vykonávame nasledovné služby:

 • Meranie transformátora VN
 • Kontrola a údržba VN zariadení / rozvádzača, prípojníc
 • Kontrola a údržba NN zariadení
 • Revízia uzemnenia a bleskozvodu
 • Test vysokonapäťových ochrán
 • Test izolačných vlastností izolačného oleja transformátora
 • kontrola vybavenia a celistvosti trafostanice
 • údržba trafosstanice, kobky
 • termovízia
 • Kontrola a revízia prípojky vysokého napätia VN

 

Revízia výbušné prostredie

Výbušné prostredie a elektrické časti sú prísne kontrolované a musia byť často revidované preto je nutné jednotlivé časti dôkladne zrevidovať  podľa noriem a predpisov ako  európska smernica č. 94/09/ES (ATEX I), ktorá bola implementovaná u nás v NV č.117/2001 Z.z

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti práve s tymito druhmi prostredia. A vykonívali aj východiskové OPaOS / Revízie pre Bioplynové elektrárne , kogeneračné jednoty, regulačné stanice plynu.

 

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu:

 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár
 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov
 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín

Elektrotechnik špecialista/ revízny technik v rámci OPaOS EZ (inštalácie) musí správne posúdiť výber EEx výrobku alebo zariadenia do daného priestoru.

Aké objekty sme vykonávali?

 • Bioplynová stanica
 • čerpacia stanica PHM
 • Sklad s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov
 • prečerpávacie stanice

 

Pre naších zákazníkov zabezpečujeme činnosť zodpovednej osoby 

Činnosti zodpovednej osoby za prevádzku elektrickej inštalácie sa riadia podľa STN 34 3100 , a Zákona 124/2006 Zz. Pre našich zákazníkov vykonávame túto činnosť našim technikom.

STN 343100.

2.14 osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie: poverená osoba s priamou riadiacou zodpovednosťou

za prevádzku elektrickej inštalácie; ak sa to vyžaduje, môže sa časť zodpovednosti delegovať

na iné osoby v zmysle tejto normy; musí spĺňať kvalifikáciu znalej osoby s vyššou kvalifikáciou

3.3 Pre každú elektrickú inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej prevádzku

Zákon 124/2006 Zz -

§ 13-  (5) Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov

 

 

 

Výkon Východiskových a periodických kontrol Vysokého napätia môžete kedykoľvek nechať na nás.

 

revízia VN

 

 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

© Copyright 2017. All Rights Reserved, ReelTech s.r.o Webdesign by Initpro.sk

Search

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Ďakujeme.

Súhlasím