ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Fotovoltaická elektráreň meteostanica

Počas praxe servisovania fotovoltaických elektrární sa často stretávame s takmer laickými otázkami - čo vlastne robíme? Sú fotovoltaické systémy často poruchové? Ako dokážeme lokalizovať jednotlivé poruchy?

Činnosť na fotovoltaických zariadeniach, či už na malých strešných inštaláciách alebo veľkých plošných elektrárňach, nepozostáva len z bežných elektrikárskych prác, ale častokrát aj z preventívnych kontrol a špecifických úkonov na celých zariadeniach pomocou špeciálnych meracích prístrojov, ktoré dokážu identifikovať poškodené panely alebo sekcie panelov, ktoré voľným okom alebo klasickým meracím prístrojom nie sú rozpoznateľné. Časté je aj preventívne meranie elektroinštalácií a meranie prechodových odporov. Snažíme sa dosiahnuť, aby fotovoltaická elektráreň pracovala správne ako celok, s čo najmenšou stratou na výkone.

95% všetkých porúch odhalí monitoring

Mnohokrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí považujú monitoring za zbytočný. Opak je však pravdou. Správny typ monitoringu dokáže chybu na zariadení identifikovať takmer okamžite, čo umožní rýchle vyhodnotenie poruchy a následnú reakciu v podobe opravy danej poruchy. Odchýlky výkonu jednotlivých invertorov sa často nedajú vyhodnotiť hneď, ale v priebehu pár dní je technik informovaný o funkčnosti jednotlivých invertorov, prípadne sekcií fotovoltaickej elektrárne. Na priložených obrázkoch je viditeľný rozdiel vo výkone jednotlivých meničov. Inštalácia monitoringu odhalila veľké odchýlky vo výrobe elektrickej energie v jednotlivých častiach fotovoltaickej elektrárne, čo spôsobovalo v priemere 50% stratu na výkone. Po sledovaní monitoringu a zistení poruchy sa vykonala náprava správnym nastavením a opravou všetkých nedostatkov a priebeh výkonu sa stal opäť lineárnym, bez akýchkoľvek výpadkov a strát na výkone, čo je zobrazené na grafe č2.

Dôležité je správne nastavenie invertorov

Väčšina invertorov bola inštalovaná s defaultnými nastaveniami pre daný región alebo podľa požiadaviek energetikov. V mnohých prípadoch sa stáva, že práve tieto nastavenia spôsobujú vážne nedostatky vo výrobe, z celkom jednoduchého dôvodu - inštalácia v jednotlivých miestach a intenzita slnečného žiarenia nemusí byť vždy ideálna. K činnosti meniča neprispieva ani zlé nastringovanie panelov na strane DC. Preto je častokrát potrebné meniče nastaviť primerane k miestnym vlastnostiam siete, a tak obmedziť straty na výkone, poruchovosť systému a zvýšiť celkovú životnosť zariadenia.

Graf č. 1

Fotovoltaická elektráreň - graf

Graf č.2

Fotovoltaická elektráreň - graf po náprave

 

 

 

 

ReelTech na Google+

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Najčítanejšie

Fotogaléria

Search