Revízna správa do 24 hodín

Pre naších klientov sa snažíme poskytnuť čo najlepšie služby

preto ponúkame aj vykonanie Odbornej Prehliadky a Odbornej Skúšky / Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov v čo najrýchlejšom čase. Preto naša služba Revízia do 24 hodín obsahuje práve nad štandardné služby a dodanie revíznej správy do 24 hodín.Pričom službu sme schopný zrealizovať na celom území Slovenska.

Štandardne sa používa služba v týchto možnostiach:

 • revízie bleskozvodu Banská Bystrica
 • revízie bleskozvodov Detva
 • revízia bleskozvodov Zvolen
 • revízia elektrických zariadení Banská Bystrica
 • revízia elektrických zariadení Detva
 • revízia elektrických zariadení Zvolen
 • elektrorevízia Slovenská Republika
 • revízia elektrických spotrebičov
 • revízia elektrického náradia
 • revízie pracovných strojov

 

V prípade vzdialenejších mieste ako sú napríklad Bratislava alebo Košice sme schopný po dohode s prevádzkovateľom a dodaní potrebných podkladov vykonať revíziu a meranie v krátkom čase a v Nasledujúci deň vieme odovzdať dokončenú revíznu správu.

Čo je potrebné k tejto službe?

 K Odbornej Prehliadke a Odbornej Skúške elektrickej inštalácie je nutné zaistiť :

 1. Vstup do priestoru / areálu aj mimo pracovný čas
 2. Dokumentácia v elektronickej a v tlačenej podobe
 3. Protokol o určení vonkajších vplyvov
 4. Technik ktorý na zariadení pracuje a je znalý o všetkých súčastiach kontrolovaného zariadenia a bude sprevádzať nášho revízneho technika počas celého merania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať