Termovízne meranie

Termovízne meranie technických zariadení je spoľahlivý nástroj pre zistenie porúch na zariadeniach. Termovíziu je možné použiť takmer na všetky druhy technických zariadení počas ich prevádzky ako napríklad : Elektroinštalácie, rozvádzače , točivé a ne-točivé stroje, indukčné zariadenia, vzduchotechniku, ohrievaciu a chladiacu techniku.

Za pomoci termovíznej kamery a termovízneho snímkovania sa nám podarilo odhaliť viacero vážnych nedostatkov, ktoré by ohrozili celý chod priemyselných zariadení a chod verejného priestoru. Kontrola nežiadúceho prehrievania a nežiadúcich únikov je dôležitá pri všetkých technických zariadení nielen pre bezpečnosť ale aj technický stav zariadenia a jeho prevádzku. 

 

 

 Poskytované služby

  • Termovízia elektroinštalácie, rozvádzačov v priemyselnom a domácom použití
  • Termovízia strojov, motorov, zariadení
  • Termovízia budov, bytov, bytových domov, rodinných domov
  • Ostatné služby podľa záujmu

  Prečo je Termovízne meranie také dôležité?

  • Odhalí skryté úniky tepla a nežiadúce prehrievanie
  • Motory a točivé stroje je možné kontrolovať počas prevádzky
  • Kontrola technických dopravníkov a ich súčastí.
  • A ďalšie.

  Termovízia rozvádzačov a elektroinštalácie dokáže včas odhaliť vážne poruchy ktoré nie je viditeľné voľným okom a predísť vážnym poruchám a požiaru.

 

 

 

Thermovízia elektro a budov

Thermovízne meranie v Praxi 

Využívanie thermovíznych kamier na Slovensku je pomerne zriedkavé. Veľa sa o nich hovorí ale len málo firiem a ľudí využíva ich potenciál. Termo kamery (thermovízia) ktoré sú dostupné, majú využitie vo veľkom množstve odborov, od stavebníctva cez priemysel, až po inštalácie. My využívame termo kamery v elektroinštaláciách, rozvádzačoch, stavebníctve a počas kontrol a revíziách elektrických zariadení, kde dokážu identifikovať chybu, ktorú voľným okom nevidieť a inak by nebola zistiteľná a následne sa tým zabraňuje väčšej poruche. Viac o termovíznom meraní v praxi >>>

 

 

 

Naši zákazníci najčastejšie hľadajú : termovízia rozvádzačov , termovízia elektro , termovízia Banská Bystrica , termovízia Zvolen , termovízia Detva , termovízia , termovízna kamera , termovízia domu , termovízia elektro ,  Termovízia Zvolen , Termovízia Detva ,Termovízia Banská Bystrica , Termovízia Bratislava ,Termovízia Slovenská Republika

ReelTech na Google+