Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení / revízie elektrickej inštalácie  a bleskozvodov.

Správne zhodnotenie stavu kontrolovaného zariadenia je dôležitá činnosť pre vystavenie správy o  Odbornej Prehliadke a Odbornej Skúške (OP a OS), pri ktorej využívame najmodernejšie meracie prístroje pre správne odhaľovanie nedostatkov v kontrolovaných zariadeniach.

Za pomoci vedenia záznamov, vieme zákazníka včas upozorniť aby sa vykonala periodická odborná prehliadka a odborná skúška.

Po vykonaní obhliadky nasleduje návrh zlepšení pre zvýšenie bezpečnosti. Naše skúsenosti z elektro priemyslu od kontrol domácej elektroinštalácie, cez výkonové rozvádzače využívané v priemyselných podnikoch, až po zariadenia obnoviteľných zdrojov energie (napr. fotovoltaických elektrární).

medzi naše činnosti patrí : 

 • Odborné prehliadky a Odborné Skúšky /Revízie elektrických zariadení
 • Revízia Elektroinštalácie domov, bytov, budov, priemyselných objektov
 •  Revízia Bleskozvodov Revízia Elektrických strojov
 •  Revízia Elektrických Spotrebičov
 • Revízia Elektrického ručného náradia
 • Revízia Fotovoltaických elektrární
 • Revízia Bioplynovej elektrárne
 • Revízia kogeneračných jednotiek a elektrární
 • Revízia kogeneračných jednotiek 
 • Odstraňovanie zistených po-revíznych nedostatkov
 • Kontrolné meranie intenzity osvetlenia v Luxoch
 • Termovízne meranie / Termovision
 • Termovízne meranie elektrickej inštalácie (" Termovízia elektro") 
 • Termovízne meranie stavieb, budov, domov a bytových domov (" Termovízia budov")
 •  Elektrická inštalácie NN
 • Údržba elektrickej inštalácie
 •  Prevádzka a údržba
 • Nabíjacie stanice pre elektromobily
 • inštalácia nabíjacích staníc pre elektromobily
 •  Úpravy elektroinštalácie pre šetrenie s elektrickou energiou
 •   Výmena a rekonštrukcia osvetlenia , led osvetlenie
 • Inštalácia a revízia Ochrana pred bleskom
 • Preklad výsledkov meraní a celých revíznych správ do cudzích jazykov ako sú:  Angličtina , Nemčina, Ruština
Naše pôsobenie je vo všetkých regiónoch Slovenskej Republiky. Pričom v mestách Zvolen, Detva, Banská Bystrica nezapočítaváme dopravné náklady. Pre zahraničných klientov zabezpečujeme preklad do vybraného jazyku.

ReelTech na Google+