Revízie elektrických zariadení

Spoločnosť zaoberajúca sa elektrotechnickými riešeniami vo všetkých odvetviach energetiky na Slovensku . Od elektroinštalačných prác cez pravidelné servisné údržby,  kontroly zariadení a ich výkonu. Vykonávame aj   Odbornej Prehliadky a Odbornej Skúšky (Revízie), pri ktorých využívame najmodernejšie meracie prístroje, pre správne odhaľovanie nedostatkov v kontrolovaných zariadeniach.

 

Medzi naše činnosti patrí :

 1. Montážna sekcia:
  • Elektroinštalačné práce NN
  • Priemyselné inštalácie a technické riešenia
  • Montáž bleskozvodov a ochrany pred bleskom
  • Dátové siete CAT 5, CAT 6 , Optické siete
 2. O&M sekcia
  • O&M Servis a údržba technických zariadení
  • Odborné prehliadky a Odborné Skúšky /Revízie elektrických zariadení - nízkeho a vysokého napätia vrátane bleskozvodov - priestory s nebezpečenstvom výbuchu
  • Revízie elektrických spotrebičov a náradia
  • Technické kontroly a audity zariadení
 3. Meranie a analýzy
  • Termovízne meranie / Termovision
  • Meranie intenzity umelého osvetlenia
  • Meranie kapacity záložných zdrojov a baterií do 100Ah
  • meranie izolačného odporu podláh a stien - ESD

 

Naše pôsobenie je vo všetkých regiónoch Slovenskej Republiky.. Pre zahraničných klientov zabezpečujeme preklad do vybraného jazyku.