Meranie statického  kondenzátora

 

Každý majiteľ trafostanice má povinnosť jeden krát ročne vyhotoviť meranie statického kondenzátora trafostanice 22/0,4kV inak miestna distribučná energetika bude započítavať odberateľovi dodávku jalovej energie čo môže spôsobiť zvýšenú cenu elektrickej energie.

Predísť sa tomu dá meraním statického kondenzátora v trafostanici a s vyplneným formulárom podpísaným od oprávnenej osoby poslať na miestnu distribučnú sústavu.

 

Pri meraní sa vykonávajú predpísané merania: Prúdu, Napätia a kapacity pričom sa porovnávajú s tabuľkovými hodnotami predpísané pre vybraný typ transformátora.

 

Pre meranie je potrebné : dodať projektovú dokumentáciu trafostanice , typ a výrobné čislo transformátora, prístup do časti kde je umiestnený transformátor (v nízkonapäťovej časti). Identifikácia odberného miesta ako aj odberateľa. )

V prípade záujmu o meranie Kompenzačného kondenzátora nás môžete kontaktovať.