meranie poruchy na kábliDisponujeme kvalitným meracím prístrojom na meranie dĺžky káblov a vodičov ktorý dokáže zamerať poruchu na kábli až do vzdialenosti 3km ! ! !.

Vhodný pre vyhľadávanie porúch na silových, koaxiálnych, ale aj telekomunikačných kábloch a to vďaka možnosti nastavenia impedancie 25Ω, 50Ω, 75Ω a 100Ω.

Dostupné merania :

ü  meranie dĺžky káblov

ü  meranie poruchy na kábloch

ü  zameranie skratu na kábli 

 


Meranie reflektometrom je skvelý nástroj na zľahčenie lokalizácie poruchy na vodičoch a kábloch s presnosťou 1m ! ! !