Vykonávame meranie porúch elelktrickej inštalácie.

Ak máte problém s elektrickou inštaláciou vieme vám pomôcť.

Medzi najčastejšie laikom viditeľné chyby patrí blikanie svetla prípadne jeho zmenšená intenzita pri zapnutí iného spotrebiča čo znamená vážnu chybu v inštalácií!

  

Vykonávame všetky merania ktoré sa dajú vykonať pri elektroinštalácií ako napríklad:

ü  Meranie Napätia a Prúdu – nesymetrie napätia

ü  Meranie Izolácie káblov a inštalácie

ü  Meranie spojitosti a pospájania

ü  Meranie Impedancie a odporu okruhu

ü  Meranie prúdových chráničov

 ü  Meranie Zemného odporu pospojovania