Meranie antistatických podláh a stien

Vykonávame meranie izolačného odporu podláh a stien s vystavením protokolu a Správy z revízie zariadenia.

Tieto merania sa vyžadujú hlavne v Zdravotníckych zariadeniach , priestoroch lakovní , na pracoviskách konštrukcie jemnej elektroniky. Disponujeme kvalitnými meracími prístrojmi a sondou na meranie práve určenú na meranie izolačného odporu podláh stien a špeciálnych nivelačných povrchov.

 

ESD PodlahaElektricky vodivý materiál (do 50kΩ)

                Tento materiál nie je schopný hromadiť vo väčšom množstve elektrostatický náboj pokiaľ je spojený so zemou. Jeho vnútorná rezistivita je rovná alebo menšia než 104 Ωm

Elektricky Vodivý materiál (od 50 kΩ do 1MΩ)

                Tento materiál má schopnosť odvádzať elektrostatický náboj vznikajúci prevádzkou na jeho povrchu, pokiaľ je spojený so zemou. Jeho vnútorná rezistivita je 104 < 106 Ωm

Antistatický materiál ( od 50 kΩ do 100MΩ)

                Tento materiál nie je schopný hromadiť vo väčšom množstve elektrostatický náboj pokiaľ je spojený so zemou. Jeho vnútorná rezistivita je 104 < 109 Ωm

Nevodivý materiál ( nad 1000MΩ)

                Vlastnosťou tohto materiálu jevnútorná rezistivita meraná pri okolitej teplote a 50% relatívnej vlhkosti väčšia než 109 Ωm

Normy: STN 33 2000-4-41 čl 413.3 ; STN 33 2000-6-61 čl 612.5 , STN 34 1382

Nevodivé okolie nesmie byť menšie ako:

-50 kΩ menovité U inštalácie neprekračuje 500V

-100 kΩ menovité U inštalácie prekračuje 500V ( 1kVAC a 1,5 kVDC)